Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 107833-2022

01/03/2022    S42

Belgien-Bruxelles: Teknisk og videnskabelig støtte til det europæiske tørkeobservatorium for modstandsdygtighed og tilpasning — to partier

2022/S 042-107833

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.4 – Finance, Audit and Budget, BRE2 10/DCS
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk og videnskabelig støtte til det europæiske tørkeobservatorium for modstandsdygtighed og tilpasning — to partier

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0009
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet er at støtte Det Fælles Forskningscenters europæiske tørkeobservatorium i forbindelse med forbedring af dets kapacitet til at håndtere tilpasning til tørke i forskellige sektorer. Dette er en del af Europa-Parlamentets forberedende foranstaltning 07027758 og supplerer konklusionerne fra kvalitetskontrol af EU's vandlovgivning vedrørende klimaændringer og tørke i 2019 samt Kommissionens relevante henstillinger til medlemsstaterne vedrørende klimaændringer og tørke (den seneste EF-rapport om gennemførelsen af vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet). Desuden er den i overensstemmelse med de prioriterede aktioner i den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, der blev vedtaget den 24.2.2021.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 997 624.50 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udvikling og implementering af en database over tørkevirkninger, en metode til vurdering af tørkerisici og et atlas over tørkerisici — parti 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
72320000 Databasevirksomhed
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udvikling og implementering af en database over tørkevirkninger, en metodologi til vurdering af tørkerisici og et tørkerisikoatlas.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Forberedende foranstaltning 09.200100.P092001

II.2.14)Yderligere oplysninger

Offentliggjort i forhåndsmeddelelsen som »Teknisk og videnskabelig støtte til det europæiske tørkeobservatorium for modstandsdygtighed og tilpasning«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indgående vurdering af tørkeforvaltningsplaner og en rapport om klimatilpasningsforanstaltninger mod tørke i forskellige sektorer — parti 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
72320000 Databasevirksomhed
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgående vurdering af tørkeforvaltningsplaner og en rapport om klimatilpasningsforanstaltninger mod tørke i forskellige sektorer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den foreslåede metodologi. Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Forberedende foranstaltning 09.200100.P092001

II.2.14)Yderligere oplysninger

Offentliggjort i forhåndsmeddelelsen som »Teknisk og videnskabelig støtte til det europæiske tørkeobservatorium for modstandsdygtighed og tilpasning«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 130-344250
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 09200200.A092005/2021/862347/ENV.C.1 – Lot 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udvikling og implementering af en database over tørkevirkninger, en metode til vurdering af tørkerisici og et atlas over tørkerisici — parti 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale – Fondazione CIMA
Postadresse: Via Magliotto 2
By: Savona
NUTS-kode: IT Italia
Postnummer: 17100
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Global Change Resource Institute – CzechGlobe
Postadresse: Belidla 986/4a
By: Brno
NUTS-kode: CZ Česko
Postnummer: 603 00
Land: Tjekkiet
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: United Nations University
Postadresse: Jingumae 5 Chome 53-70, Shibuya
By: Tokyo
NUTS-kode: JP Japan
Postnummer: 1508925
Land: Japan
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Postadresse: Fahnenbergplatz
By: Freiburg
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 79085
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting VU, Vrije Universiteit Amsterdam
Postadresse: De Boelelaan 1105
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL Nederland
Postnummer: 1081 HV
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 798 452.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 09200200.A092005/2021/862363/ENV.C.1 – Lot 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Indgående vurdering af tørkeforvaltningsplaner og en rapport om klimatilpasningsforanstaltninger mod tørke i forskellige sektorer — parti 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fresh Thoughts Consulting GmbH
Postadresse: Hütteldorfer Strasse 215/29
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 1140
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 199 172.50 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 47 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

(10,69 %) + (8,02 %) + (18,88 %) + (1,58 %) + (2,71 %) + (1,58 %) + (3,05 %)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

Se forbeholdsklausulen i punkt 3.5 i udbudsspecifikationerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2022