Varor - 10819-2021

Submission deadline has been amended by:  64225-2021
12/01/2021    S7

Rumänien-Târgu Mureș: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk

2021/S 007-010819

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Nationellt registreringsnummer: 4322742
Postadress: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Ort: Târgu Mureș
Nuts-kod: RO125 Mureş
Postnummer: 540142
Land: Rumänien
Kontaktperson: Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-post: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Internetadress(er):
Allmän adress: www.umfst.ro
Upphandlarprofil: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110840
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Instituție de învățământ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Referensnummer: 0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST „G.E. Palade” Targu Mures) lanseaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, avand ca obiect: „Dotarea cu echipamente didactice si de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei”.

Modernizarea, respectiv digitalizarea invatamantului si cercetarii la UMFST „G.E. Palade” Targu Mures reprezinta un obiectiv strategic in dezvoltarea universitatii.

Cresterea numarului de studenti, dezvoltarea rapida a tehnologiei, cat si tendintele de modernizare in ce priveste echipamentele destinate activitatilor didactice si de cercetare induc necesitatea progresului permanent in procesul de invatamant tehnic.

Pentru a face fata provocarilor produse de noua revolutie industriala, viitorii ingineri trebuie sa dobandeasca cunostinte temeinice despre interconectare, integrarea echipamentelor si tehnologiilor, transparenta informatiilor cat si descentralizarea deciziilor.

In acest context, universitatea este datoare sa puna la dispozitie atat informatii teoretice, cat si practice, sustinute de un suport tehnic modern si competitiv, care sa permita viitorilor ingineri sa faca fata cu succes provocarilor cu care industria ingineriei ii intampina.

Prin urmare, autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente necesare dotarii laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune);

— lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale;

— lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment;

— lot 4 – strung cu comanda numerica;

— lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta;

— lot 6 – masina de rectificat plan;

— lot 7 – masina de rectificat rotund;

— lot 8 – stand didactic Smart Grids;

— lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice;

— lot 10 – Laborator Industry 4.0.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 087 500.00 RON
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 10
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 10
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Ofertele operatorilor economici pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi, fara limitarea numarului de loturi care pot fi atribuite fiecarui ofertant, in conformitate cu art.141, alin (1) si alin (4) din Legea nr.98/2016

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

LOT 9 - Stand pentru simularea centralelor electrice

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

LOT 9 - Stand pentru simularea centralelor electrice, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 122 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1 - Stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 1 - Stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune), conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 130 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3 – Set instrumentatie virtuala cu module experiment

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 3 – Set instrumentatie virtuala cu module experiment, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 130 500.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4 - Strung cu comanda numerica

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 4 - Strung cu comanda numerica, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 96 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 5 - Strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 5 - Strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 69 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Masina de rectificat plan

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 6 – Masina de rectificat plan, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 132 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 8 - Stand didactic Smart Grids

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 8 - Stand didactic Smart Grids, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 125 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – Laborator Industry 4.0

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
38810000 Utrustning för industriell processtyrning
39294000 Apparater och utrustning för demonstrationsändamål
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 10 – Laborator Industry 4.0, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Componenta tehnica / Viktning: 15
Pris - Viktning: 85
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 973 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2 - Set hardware si software pentru investigare biosemnale

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
33197000 Medicinsk datautrustning
48180000 Medicinsk programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 2 - Set hardware si software pentru investigare biosemnale, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 193 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – Masina de rectificat rotund

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot 7 – Masina de rectificat rotund, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 117 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire,autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni,identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 din Legea

Nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

In sensul prevederilor art.63,alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,coroborat cu prevederile art.21,alin.(6) din HG nr.395/2016,persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot

Influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— Rector: Prof.Dr.Leonard Azamfirei

— Prorector: Prof.Dr.Ing.Calin Enachescu

— Prorector: Conf.Dr.Daniela Stefanescu

— Prorector: Prof.Dr. Klara Brinzaniuc

— Prorector: Prof.Dr.Cristina-Oana Marginean

— Prorector: Conf.Dr.Nagy Elod Erno

— Prorector: Conf.Dr.Olah Peter

— Director General Administrativ: Bota Sabin

— Director General Adjunct Administrativ: Ing.Nistor Mircea

— Sef Serviciu Achizitii-Investitii: Prunas Ramona

— Sef Birou Achizitii: Leb Annamaria

— Contabil Sef: Ec.Munteanu Paraschiva

— Sef Serviciu Juridic,SSM,Med.Muncii si Protectia Datelor: Jr.Salagean Manuela

— Consilier Juridic: Oltean Emilian

— Consilier Juridic: Haiduc Mihaela

— Secretar Sef Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Sabau Nicoleta-Cristina

— Decan Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Prof.Dr.Ing.abil.Liviu Moldovan

— Sef Departament DIETI-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Prof.Dr.Ing.Bica Romeo-Dorin

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIIM-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Bogdan Bucur

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIETI-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Dumitru Cristian

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIEC-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Duka Adrian-Vasile

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIIM-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Cazacu Paul-Razvan

— Conferentiar in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.German-Sallo Zoltan

— Sef lucrari in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.Chetan Paul

— Conferentiar in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.Gligor Adrian

— Sef lucrari in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Oltean Stelian-Emilian

— Administrator Patrimoniu: Moga Horatiu-Ovidiu

— Administrator Patrimoniu: Cilean Ioana Andreea

— Administrator Patrimoniu: Nan Roxana Andreea

— Administrator Patrimoniu: Fagaras Teodora Diana

— Administrator Patrimoniu: Cosma Rodica-Rosana

Modalitatea de indeplinire a cerintei:Se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE),conform art.193-195 din Legea nr.98/2016,de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert

Sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE,se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE-Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul:e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE”–Ghid utilizare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8 aprilie 2019 pe site-ul www.anap.gov.ro.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori,fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

In vederea aplicarii dispozitiilor art.58 din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,toti participantii la procedura de atribuire(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) vor completa Declaratia privind conflictul de interese (Formularul 2), privind neincadrarea in prevederile art.59 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia/declaratiile se va/vor depune odata cu DUAE, semnata/semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa intocmirea clasamentului la finalizarii evaluarii ofertelor,in urma aplicarii criteriului de atribuire,va prezenta,inainte de atribuirea contractului de achizitie publica,in sensul dispozitiilor art.196 din Legea nr.98/2016,cu

Modificarile si completarile ulterioare,la solicitarea autoritatii contractante,documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare,in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Documentele justificative sunt urmatoarele:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

Rezulta din certificatul constatator/actul constitutiv;

3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.(2),art.167,alin.(2),art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Documentele vor fi transmise scanate, astfel incat sa fie lizibile, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ, cu

Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Pentru operatorii economici straini:

Se vor depune documente in conformitate cu prevederile art.168 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

Porivit art.168,alin.(1) din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea nr.98/2016,orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Totodata, potrivit art.168,alin.(2) din Legea nr.98/2016, in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile

Competente straine prevazute la art.168,alin.(1) din Legea nr.98/2016.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art.168, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din

Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati

Administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Documentele vor fi transmise scanate, astfel incat sa fie lizibile, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ, cu

Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia,acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

In conformitate cu prevederile art. 55,alin.(1) din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va preciza in oferta:a)partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;si b)datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depun... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/02/2021
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Rumänska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/11/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/02/2021
Lokal tid: 15:00
Plats:

In SEAP

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

LOT 1-9: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.138, alin.(2) din HG nr.395/2016.

LOT 10: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Din SEAP, atasata la Anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent LOT 8 si LOT 9 si aparatura Lucas-Mueller existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST “G.E Palade” Tg.Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadress: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postnummer: 030084
Land: Rumänien
E-post: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadress: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2021