Varor - 10819-2021

Submission deadline has been amended by:  64225-2021
12/01/2021    S7

România-Târgu Mureș: Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific

2021/S 007-010819

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Număr naţional de înregistrare: 4322742
Adresă: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540142
Țară: România
Persoană de contact: Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-mail: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.umfst.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110840
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție de învățământ
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST „G.E. Palade” Targu Mures) lanseaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, avand ca obiect: „Dotarea cu echipamente didactice si de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei”.

Modernizarea, respectiv digitalizarea invatamantului si cercetarii la UMFST „G.E. Palade” Targu Mures reprezinta un obiectiv strategic in dezvoltarea universitatii.

Cresterea numarului de studenti, dezvoltarea rapida a tehnologiei, cat si tendintele de modernizare in ce priveste echipamentele destinate activitatilor didactice si de cercetare induc necesitatea progresului permanent in procesul de invatamant tehnic.

Pentru a face fata provocarilor produse de noua revolutie industriala, viitorii ingineri trebuie sa dobandeasca cunostinte temeinice despre interconectare, integrarea echipamentelor si tehnologiilor, transparenta informatiilor cat si descentralizarea deciziilor.

In acest context, universitatea este datoare sa puna la dispozitie atat informatii teoretice, cat si practice, sustinute de un suport tehnic modern si competitiv, care sa permita viitorilor ingineri sa faca fata cu succes provocarilor cu care industria ingineriei ii intampina.

Prin urmare, autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente necesare dotarii laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune);

— lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale;

— lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment;

— lot 4 – strung cu comanda numerica;

— lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta;

— lot 6 – masina de rectificat plan;

— lot 7 – masina de rectificat rotund;

— lot 8 – stand didactic Smart Grids;

— lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice;

— lot 10 – Laborator Industry 4.0.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 087 500.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 10
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele operatorilor economici pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi, fara limitarea numarului de loturi care pot fi atribuite fiecarui ofertant, in conformitate cu art.141, alin (1) si alin (4) din Legea nr.98/2016

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 9 - Stand pentru simularea centralelor electrice

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 9 - Stand pentru simularea centralelor electrice, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 - Stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 - Stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune), conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 130 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Set instrumentatie virtuala cu module experiment

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3 – Set instrumentatie virtuala cu module experiment, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 130 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 - Strung cu comanda numerica

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42621000 Strunguri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4 - Strung cu comanda numerica, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 - Strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42621000 Strunguri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 5 - Strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 – Masina de rectificat plan

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43414000 Maşini de rectificat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 6 – Masina de rectificat plan, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 132 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8 - Stand didactic Smart Grids

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 8 - Stand didactic Smart Grids, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 125 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10 – Laborator Industry 4.0

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
38810000 Echipament de comandă a proceselor industriale
39294000 Aparate şi echipamente utilizate în scopuri demonstrative
42997300 Roboţi industriali
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 10 – Laborator Industry 4.0, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 973 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 - Set hardware si software pentru investigare biosemnale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
33197000 Echipament medical computerizat
48180000 Pachete software pentru uz medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 - Set hardware si software pentru investigare biosemnale, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 193 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 – Masina de rectificat rotund

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43414000 Maşini de rectificat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga, nr.1, Targu Mures, Jud.Mures, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini a achizitiei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 7 – Masina de rectificat rotund, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 117 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: Venituri proprii UMFST

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire,autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni,identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 din Legea

Nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

In sensul prevederilor art.63,alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,coroborat cu prevederile art.21,alin.(6) din HG nr.395/2016,persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot

Influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— Rector: Prof.Dr.Leonard Azamfirei

— Prorector: Prof.Dr.Ing.Calin Enachescu

— Prorector: Conf.Dr.Daniela Stefanescu

— Prorector: Prof.Dr. Klara Brinzaniuc

— Prorector: Prof.Dr.Cristina-Oana Marginean

— Prorector: Conf.Dr.Nagy Elod Erno

— Prorector: Conf.Dr.Olah Peter

— Director General Administrativ: Bota Sabin

— Director General Adjunct Administrativ: Ing.Nistor Mircea

— Sef Serviciu Achizitii-Investitii: Prunas Ramona

— Sef Birou Achizitii: Leb Annamaria

— Contabil Sef: Ec.Munteanu Paraschiva

— Sef Serviciu Juridic,SSM,Med.Muncii si Protectia Datelor: Jr.Salagean Manuela

— Consilier Juridic: Oltean Emilian

— Consilier Juridic: Haiduc Mihaela

— Secretar Sef Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Sabau Nicoleta-Cristina

— Decan Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Prof.Dr.Ing.abil.Liviu Moldovan

— Sef Departament DIETI-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Prof.Dr.Ing.Bica Romeo-Dorin

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIIM-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Bogdan Bucur

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIETI-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Dumitru Cristian

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIEC-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Duka Adrian-Vasile

— Sef lucrari in cadrul Departamentului DIIM-Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing. Cazacu Paul-Razvan

— Conferentiar in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.German-Sallo Zoltan

— Sef lucrari in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.Chetan Paul

— Conferentiar in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Ing.Gligor Adrian

— Sef lucrari in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei: Dr.Oltean Stelian-Emilian

— Administrator Patrimoniu: Moga Horatiu-Ovidiu

— Administrator Patrimoniu: Cilean Ioana Andreea

— Administrator Patrimoniu: Nan Roxana Andreea

— Administrator Patrimoniu: Fagaras Teodora Diana

— Administrator Patrimoniu: Cosma Rodica-Rosana

Modalitatea de indeplinire a cerintei:Se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE),conform art.193-195 din Legea nr.98/2016,de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert

Sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE,se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE-Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul:e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE”–Ghid utilizare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8 aprilie 2019 pe site-ul www.anap.gov.ro.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori,fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

In vederea aplicarii dispozitiilor art.58 din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,toti participantii la procedura de atribuire(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) vor completa Declaratia privind conflictul de interese (Formularul 2), privind neincadrarea in prevederile art.59 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia/declaratiile se va/vor depune odata cu DUAE, semnata/semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa intocmirea clasamentului la finalizarii evaluarii ofertelor,in urma aplicarii criteriului de atribuire,va prezenta,inainte de atribuirea contractului de achizitie publica,in sensul dispozitiilor art.196 din Legea nr.98/2016,cu

Modificarile si completarile ulterioare,la solicitarea autoritatii contractante,documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare,in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Documentele justificative sunt urmatoarele:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

Rezulta din certificatul constatator/actul constitutiv;

3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.(2),art.167,alin.(2),art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Documentele vor fi transmise scanate, astfel incat sa fie lizibile, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ, cu

Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Pentru operatorii economici straini:

Se vor depune documente in conformitate cu prevederile art.168 din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

Porivit art.168,alin.(1) din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea nr.98/2016,orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Totodata, potrivit art.168,alin.(2) din Legea nr.98/2016, in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile

Competente straine prevazute la art.168,alin.(1) din Legea nr.98/2016.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art.168, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din

Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati

Administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Documentele vor fi transmise scanate, astfel incat sa fie lizibile, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art.123,alin.(3) din HG nr.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60,alin.(4) din acelasi act normativ, cu

Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia,acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

In conformitate cu prevederile art. 55,alin.(1) din Legea nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va preciza in oferta:a)partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;si b)datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depun... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

LOT 1-9: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.138, alin.(2) din HG nr.395/2016.

LOT 10: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Din SEAP, atasata la Anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent LOT 8 si LOT 9 si aparatura Lucas-Mueller existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST “G.E Palade” Tg.Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST "G.E.Palade" Tg.Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/01/2021