Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 108194-2021

03/03/2021    S43

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2021/S 043-108194

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125603
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-Kiskunhalas

Hivatkozási szám: EKR000919612020
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 317 203 354.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90520000 Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú - korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot helyreállítása.

Jelen eljárás esetében a keretmennyiség: 1 100 000 kg (ebből várhatóan veszélyes hulladék 520 000 kg)

Elvégzendő feladatok:

— szükséges az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása, ártalmatlanítása, a teljesítés jogszabályoknak megfelelő módon történő igazolása,

— az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő előkészítése, és azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata (akkreditált laborban) annak érdekében, hogy besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete, továbbá az ADR szerinti veszélyességi osztályba,

— a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

— a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

— elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken

— a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő rakodása, amelynek keretében különösen a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,

— címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

— szállítógépjárműre történő felrakodás,

— az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

— a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

— a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

— a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása,

— a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás teljesítése az illetékes hatósághoz,

— a használt közutakat a lehullott hulladéktól haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

A telephelyen található veszélyes és nem veszélyes hulladékok tájékoztató jellegű listáját a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Keretmennyiségtől + 30 %-os pozitív mennyiségi eltérés lehetséges. Az opcionális mennyiség előre nem meghatározható mértékben tartalmaz veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 197-476268
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-Kiskunhalas

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Saubermacher-Magyarország Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57722573
Postai cím: Zádor utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: a.kovacs@saubermacher.hu
Telefon: +36 212003800
Fax: +36 212003810
Internetcím: http://www.saubermacher.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 317 203 354.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Munkagéphasználat, kézi/gépi rakodás, hulladék elszállítás, hulladékkezelés/ártalmatlanítás, mintavétel, laborvizsgálat

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke pontban az eljárás becsült értéke került feltüntetésre, tekintettel arra, hogy a beszerzés végleges összértéke nem határozható meg előre, mivel a keretmennyiség keretében elszállítandó hulladékok összetétele előre nem ismert, így csak a hozzávetőleges értéket tudja Ajánlatkérő előre meghatározni.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

— Saubermacher-Magyarország Kft., MAGYARORSZÁG 1181 Budapest, Zádor utca 5., 13559212243

— Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 8000 Székesfehérvár, Kamilla utca 11., 11103970207

— Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1119 Budapest, Andor utca 21/c fszt.1., 11095347243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2021