Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 108238-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

01/04/2014    S64

Lucembursko-Lucemburk: Dodávka statistických služeb týkajících se parity kupní síly (PPP) pro kapitálové zboží

2014/S 064-108238

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 27.3.2014, 2014/S 61-102366)

Evropská komise, Eurostat, k rukám: Laurs Nørlund, rue Alcide de Gasperi, 2920Lucemburk, LUCEMBURSKO. E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Namísto 

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:

[...]

Elektronický přístup k informacím: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:

Položka č. 1: koordinace cenového průzkumu týkajícího se parity kupní síly (PPP) v roce 2015 ohledně zboží představujícího vybavení – práce, která má být provedena dle této výzvy k podání nabídek, bude pokryta 2 vzájemně se překrývajícími smlouvami, přičemž každá bude zahrnovat období činnosti v délce 29 měsíců: v první zakázce jsou zahrnuty činnosti týkající se průzkumu v roce 2015, zatímco druhá smlouva (která bude zahájena někdy mezi 1.7.2015 a 1.8.2015) zahrnuje činnosti týkající se průzkumu v roce 2016.

Odhadovaný objem práce v rámci 1 zakázky činí:

— asi 25 člověkoměsíců (tj. celkový objem je kolem 50 člověkoměsíců),

— 37 misí v jednotlivých zemích s dobou trvání 1 den.

Položka č. 2: koordinace cenových průzkumů týkajících se parity kupní síly (PPP) v letech 2015 a 2016 v oblasti stavebnictví – doba trvání práce bude 29 měsíců. Celkový objem práce po celou dobu trvání zakázky se odhaduje na:

— přibližně 50 člověkoměsíců,

— ročně 6–7 pomocných misí v zemi.

Čtěte 

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:

[...]

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah: (včetně všech položek, popřípadě včetně obnovení a opcí)

Položka č. 1: koordinace cenového průzkumu týkajícího se parity kupní síly (PPP) v roce 2015 ohledně zboží představujícího vybavení:

Doba trvání práce bude 29 měsíců. Celkový objem práce po celou dobu trvání zakázky se odhaduje na:

— přibližně 50 člověkoměsíců,

— 37 misí v jednotlivých zemích s dobou trvání 1 den.

Položka č. 2: koordinace cenových průzkumů týkajících se parity kupní síly (PPP) v roce 2015 a 2016 v oblasti stavebnictví:

Práce, která má být provedena dle této výzvy k podání nabídek, bude pokryta 2 vzájemně se překrývajícími smlouvami, přičemž každá bude zahrnovat období činnosti v délce 29 měsíců: v první zakázce jsou zahrnuty činnosti týkající se průzkumu v roce 2015, zatímco druhá smlouva (která bude zahájena někdy mezi 1.7.2015 a 1.8.2015) zahrnuje činnosti týkající se průzkumu v roce 2016.

Odhadovaný objem práce v rámci 1 zakázky činí:

— přibližně 25 člověkoměsíců (tj. celkový objem je přibližně 50 člověkoměsíců),

— ročně 6–7 pomocných misí v zemi.