Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 108238-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

01/04/2014    S64

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφαλαιουχικά αγαθά

2014/S 064-108238

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27.3.2014, 2014/S 61-102366)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, υπόψη Laurs Nørlund, rue Alcide de Gasperi, 2920Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Αντί 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

[...]

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού — Το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα καλυφθεί από 2 αλληλοκαλυπτόμενες συμβάσεις με περιόδους εργασίας διάρκειας 29 μηνών εκάστη: στο πλαίσιο της πρώτης σύμβασης, καλύπτονται οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2015, ενώ η δεύτερη σύμβαση (που ξεκινάει μεταξύ 1.7.2015 και 1.8.2015) καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2016.

Ο προβλεπόμενος όγκος του έργου για 1 σύμβαση υπολογίζεται σε:

— περίπου 25 ανθρωπομήνες (ήτοι ο συνολικός όγκος είναι περίπου 50 ανθρωπομήνες),

— 37 αποστολές χωρών διάρκειας 1 ημέρας.

Τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών — Η διάρκεια του έργου θα είναι 29 μήνες. Ο συνολικός όγκος του έργου για τη συνολική περίοδο της σύμβασης υπολογίζεται σε:

— περίπου 50 ανθρωπομήνες,

— 6–7 αποστολές χωρών για παροχή συνδρομής ετησίως.

Διάβαζε 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

[...]

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση)

Τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού:

Η διάρκεια του έργου θα είναι 29 μήνες. Ο συνολικός όγκος του έργου για τη συνολική περίοδο της σύμβασης υπολογίζεται σε:

— περίπου 50 ανθρωπομήνες,

— 37 αποστολές χωρών διάρκειας 1 ημέρας.

Τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών:

Το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα καλυφθεί από 2 αλληλοκαλυπτόμενες συμβάσεις με περιόδους εργασίας διάρκειας 29 μηνών εκάστη: στο πλαίσιο της πρώτης σύμβασης, καλύπτονται οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2015, ενώ η δεύτερη σύμβαση (που ξεκινάει μεταξύ 1.7.2015 και 1.8.2015) καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2016.

Ο προβλεπόμενος όγκος του έργου για 1 σύμβαση υπολογίζεται σε:

— περίπου 25 ανθρωπομήνες (ήτοι ο συνολικός όγκος είναι περίπου 50 ανθρωπομήνες),

— 6–7 αποστολές χωρών για παροχή συνδρομής ετησίως.