Tjenesteydelser - 108239-2014

Vis forkortet udgave

01/04/2014    S64

Belgien-Bruxelles: Diverse tjenesteydelser

2014/S 064-108239

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Direktorat for Ressourcer og logistik, indkøbs- og kontraktafdelingen
Postadresse: rue Belliard 28, kontor: 07/142
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Martin Bilbao, kontorchef
Mailadresse: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: informationsteknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/041 — OASIS II.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Ydelserne vil hovedsageligt skulle udføres i Luxembourg (i særlige tilfælde kan andre lokaliteter tages i brug).
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Kontrakten har til formål at få udført it-tjenester inddelt i 3 kategorier (grundydelser, ad hoc-ydelser og supplerende ydelser). Kontraktens centrale dele omhandler grundydelser, som er underinddelt i 4 mulige moduler som følger:
modul 1: styring og drift af Unix-servere
modul 2: styring og drift af Windows-servere
modul 3: styring og drift af sikkerhedskopiering og dataopbevaring
modul 4: styring og drift af computerlokaler.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.12.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Til orientering kan det oplyses, at det samlede beløb, der blev tildelt efter det forudgående udbud (OASIS), androg 71 609 435,69 EUR.
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/038 — VOICE II.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 5: Teletjenester
De væsentligste leveringssteder er ved de deltagende EU-institutioners hovedkvarterer (mestendels Bruxelles og Luxembourg men ikke begrænset hertil). Levering er derudover muligt et andet sted i og uden for EU.
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Talekommunikationstjenester til Europa-Kommissionen og deltagende EU-institutioner, -organer og -agenturer.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64200000 Telekommunikation

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.10.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Andre europæiske institutioner, agenturer og organer kan deltage i dette udbud. En detaljeret liste over organer vil blive angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Som information kan det oplyses, at det samlede beløb, der blev tildelt efter det forudgående udbud (VOICE), var 55 742 211 EUR for alle deltagende institutioner.
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/037 — ITSS T&M III.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
De vigtigste leveringssteder er Bruxelles, Luxembourg, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe, Sevilla, Strasbourg og Dublin (Grange).
II.3)Oplysninger om rammeaftale
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering af it-supporttjenester på tid og midler-basis ved eksterne tjenesteydere.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72610000 Datamatsupporttjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.6.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Forvaltningsorganer kan deltage i dette udbud. En detaljeret liste over forvaltningsorganer vil blive angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Som information kan det oplyses, at det samlede beløb, der blev tildelt efter det forudgående udbud (ITSS T&M II), for alle deltagende institutioner var 102 576 031 EUR.
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/042 — INAS II.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
De deltagende institutioner, agenturer og organers hovedlokaliteter.
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering af internetadgangstjenester og tilhørende tjenester til Europa-Kommissionen og de deltagende institutioner.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72400000 Internettjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
15.7.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Andre europæiske institutioner, agenturer og organer kan deltage i dette udbud. En detaljeret liste over organer vil blive angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Som information kan det oplyses, at det samlede beløb, der blev tildelt efter det forudgående udbud (INAS), var 22 456 899,40 EUR for alle deltagende institutioner.
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/043 — Cloud-lagring.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
I de deltagende EU-institutioners primære lokaler (hovedsageligt, men ikke begrænset til, Bruxelles og Luxembourg).
Levering er derudover muligt et andet sted i og uden for EU.
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering af lagring via cloud-teknologi.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72317000 Datalagring

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.6.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Andre europæiske institutioner, agenturer og organer kan deltage i dette udbud. En detaljeret liste over organer vil blive angivet i udbudsbekendtgørelsen.
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/044 — Nye »Europa«-tjenester.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering af tjenester og udvikling af det nye »Europa«-websted.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.12.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DIGIT/R2/PO/2014/046 — TOP II.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Bruxelles, Belgien.
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering af operatørtjenester til Europa-Kommissionens callcenter (Infotel).
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64200000 Telekommunikation

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
1.12.2014
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Som information kan det oplyses, at det samlede beløb, der blev tildelt efter det forudgående udbud (TOP), var 3 292 313,43 EUR.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.3.2014