Árubeszerzések - 108254-2020

05/03/2020    S46    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Sebességmérő kamerák

2020/S 046-108254

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
E-mail: JadanP@kr.police.hu
Telefon: +36 15502170
Fax: +36 14327400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mozgás közbeni, hitelesített sebességmérő eszköz

Hivatkozási szám: EKR001313282019
II.1.2)Fő CPV-kód
34971000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása végett 20 db mozgás közbeni mérésre is alkalmas, hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34971000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása végett 20 db mozgás közbeni mérésre is alkalmas, hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés beszerzése

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás /a kötelezően vállalandó 24 hónapon túli többlet jótállás/ időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő megállapította, hogy nyertes ajánlattevő által biztosítandó mozgás közbeni mérésre is alkalmas, hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés egységességének igénye miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 246-605423
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Mozgás közbeni, hitelesített sebességmérő eszköz

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2020