Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 108393-2018

10/03/2018    S49

Lithuania-Panevėžys: Architectural design services

2018/S 049-108393

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
National registration number: 288724610
Postal address: Laisvės a. 20
Town: Panevėžys
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-35200
Country: Lithuania
Contact person: Jolanta Valužienė
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Telephone: +370 45501292
Internet address(es):
Main address: http://www.panevezys.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=386937
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Kino teatro pastato (Respublikos g. 40, Panevėžyje) rekonstravimas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) vieno techninio projekto parengimas (I ir II etapai);

2) projekto vykdymo priežiūra.

SEMC bendras orientacinis plotas: 3 500–4 500 m2.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Panevėžio miestas.

II.2.4)Description of the procurement:

1) vieno techninio projekto parengimas (I ir II etapai);

2) projekto vykdymo priežiūra.

Bendras orientacinis plotas: 3 500–4 500 m2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

I ir II etapų projekto parengimas – po vieną kartą 2 mėn.

Sutarties galiojimo metu neužbaigus objekto sutvarkymo rangos darbų pagal projektą ir pilnai neatlikus projekto vykdymo priežiūros, sutarties galiojimas sutartyje nurodytais atvejais gali būti pratęsiamas 2 kartus po 12 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pasiūlymai teikiami ne elektroninėmis priemonėmis.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 % nuo sutarties kainos be PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/04/2018
Local time: 13:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/04/2018
Local time: 13:30
Place:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, III a., posėdžių salė, Laisvės a., Panevėžys.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje gali dalyvauti tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Postal address: Elektros g. 9
Town: Panevėžys
Country: Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/03/2018