Usluge - 108537-2019

07/03/2019    S47

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2019/S 047-108537

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 250-577567)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Biserka Lacković
E-pošta: biserka.lackovic@hac.hr
Telefon: +385 14694622
Telefaks: +385 14694473
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
Adresa profila kupca: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granica Mađarske – Beli Manastir

Referentni broj: J228/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granica Mađarske – Beli Manastir.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 250-577567

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

25.5.2019 00:00

Glasi:

12.6.2019 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 25/02/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 25/02/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: