Varer - 108547-2020

05/03/2020    S46    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aarhus: CT-scannere

2020/S 046-108547

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
CVR-nummer: 33466781
Postadresse: Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal, DK-8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lindstrøm Christensen
E-mail: erik.christensen@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851255

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner, røntgen & skanning, Regionshospitalet Horsens

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33115100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

RM anskaffer Somatom Drive CT scanner fra Siemens, og erstatte eksisterende BR 64 CT scanner. Somatom Drive indgår således i den samlede CT kapacitet sammen med 2 eksisterende Siemens Scannere.

Anskaffelsen foretages med henblik på at sikre, at det generelle teknologiske niveau på R&S i Horsens forbliver tidssvarende, at sikre klinikernes adgang til nyeste diagnostiske værktøjer, at sikre patienterne den bedste undersøgelse i relation til billedkvalitet, stråle- og kontrastdosis og patientsikkerhed.

Enheden skal betjene den samlede radiologiske funktion indenfor bl.a. onkologisk, neurologisk, ortopædisk og angiografisk diagnostik, med særligt fokus på de bred vifte af akutte undersøgelser lige fra nyresten til intensive multitraumescanninger. Scanneren skal samtidig med at fungere som akutscanner, kunne foretage ambulante scanninger såsom onkologi, for at give et bedre patientflow i hele afdelingen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Røntgen & skanning, Regionshospitalet Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland anskaffer Somatom Drive CT scanner fra Siemens, og erstatter eksisterende BR 64 CT scanner. Somatom Drive indgår således i den samlede CT kapacitet med 2 eksisterende Siemens scannere i afdelingen.

Anskaffelsen foretages med henblik på at sikre, at det generelle teknologiske niveau på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens forbliver tidssvarende, at sikre klinikernes adgang til nyeste diagnostiske værktøjer, at sikre patienterne den bedste undersøgelse i relation til billedkvalitet, stråle- og kontrastdosis og patientsikkerhed.

Enheden skal betjene den samlede radiologiske funktion indenfor bl.a. onkologisk, neurologisk, ortopædisk og angiografisk diagnostik, med særligt fokus på de bred vifte af akutte undersøgelser lige fra nyresten til intensive multitraumescanninger. Scanneren skal samtidig med at fungere som akutscanner, kunne foretage ambulante scanninger såsom onkologi, for at give et bedre patientflow i hele afdelingen.

Yderligere skal systemet bl.a. varetage specialfunktioner som hjerte CT, dual energy vævsanalyse for mere præcis og avanceret diagnostik, ortopædisk funktionsanalyse m.m.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen ønsker at gennemføre denne anskaffelse uden udbud, da vi ved vores markedsundersøgelse har konstateret, at der alene er et produkt på markedet, som lever op til Regionens behov, da det er det eneste system på markedet der kombinerer de følgende teknologier, som er af afgørende betydning for at bibeholde og udbygge afdelingens kliniske produktion:

Unikke features:

Tin Filter

Tin filter filtrering på Rør A i systemet, giver mulighed for at scanne med ultra lav dosis til forskellige undersøgelser uden kontrast. F. eks: thorax, bihuler, knogler, nyresten. Udnyttelse af Tin-filtreringen til at optimere mA udbuddet for diagnostisk kvalitet og samtidig flere informationer contra røntgen, samtidig med at dosis holdes ultra lav.

Tin-filter filterering på B-røret giver ved Dual Energy teknikken optimeret separation af de to energispectre, for bedre vævskarakterisering.

DS til brug for kraftig spectral separering for optimal vævs separering.

Med både A og B rør aktiveret med hver sin energi i KV, optimeres den spectrale separation og dermed tillægsinformationer om det scannede væv på flere energiniveauer. Dette giver mulighed for identificering, kvantificering og highlighte materiale.

For akutte procedurer som lungemeboli, akut abdomen, fracturer, sikrer Dual Energy teknikken supplerende informationer til hurtigere diagnosticering

Fremhævelse af jodkoncentration på lave energiniveauer optimerer joddistributionen i tilfælde af IV-injektion mislykkes eller reduceret mængde kontrast til nyresyge patienter.

Den spectrale separation er optimeret idet systemet er i stand til at scanne med kombination af 80KV 0g 140 KV.

Yderligere giver systemet mulighed for at autoarkivere Dual Energy resultater direkte til PACS for minimering af insepktion på CT-Arbejdsstation og dermed optimering af radiologens workflow i forbindelse med Dual Energy scanninger.

10kV step 70 til 140kV

Flexibiliteten i forhold til at modulere KV efter patientstørrelse og procedure, giver optimeret mulighed for at:

Spare IV kontrast i forhold til systemets valg af KV, idet lavere KV som bekendt fremhæver jod i billedet, hvorfor der kan spares i kontrastmængde. Dette kommer f. eks nyresyge patienter til gode, da man kan udføre en IV kontrast procedure for en minimal mængde IV kontrast.

Bedre mulighed for at scanne på lave KV på små vokse og børn pga røntgenrørets høje ydeevne ved de lave KV, uden at gå på kompromis med scantiden og kvaliteten. Sikrer hurtige scan for lavere dosis.

Samtidig ydes der flexibilitet i forhold til at kunne scanne med diagnostisk resultat for store patienter ved at aktivere begge røntgenrør for optimeret mA udnyttelse, og samtidig bruge Care KV-funktionaliteten.

Care KV, sikrer korrekt valg af KV til den enkelte patient og procedure og er deraf ikke afhængig af forskellige brugeres manuelle vurderinger. Ensartethed i kvalitet og dosis.

Udbuddet af KV i 10KV steps, optimerer kvaliteten yderligere, da større spring i KV vil betyde mere for dit SNR og CNR i billederne. Optimal optimering af KV til patient og procedure.

Skan speed 43 cm/sek

Muligheden for at scanne med Flash/High pitch scanning, giver mulighed for at scanne akutte procedurer i hjerte/thorax/aorta med meget høj hastighed for reduktion af bevægelsesartefarkter, som kan have betydning når man f. eks ser efter dissektion i aorta.

Giver mulighed for at scanne over et hjerteslag EKG-gated, for reduktion af undersøgelsestid, hurtig diagnosticering og reduktion i kontrastmængde.

Flash teknikken giver mulighed for at scanne børn, taumer, akutte procedurer med høj speed for hurtigere diagnosticering og reduktion af bevægelsesartefarkter, samtidig med at børn evt. ikke behøver sedering, eller eliminere behovet for at holde vejret under scanningen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
Postadresse: Bredskifte Alle 15
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2020