Servizi - 108622-2019

07/03/2019    S47

Polonia-Varsavia: Servizi di sicurezza

2019/S 047-108622

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PKP Intercity S.A.
Numero di identificazione nazionale: 526-25-44-258
Indirizzo postale: Al. Jerozolimskie 142A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 02-305
Paese: Polonia
Persona di contatto: „PKP Intercity” S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Biuro Zakupów, VI piętro
E-mail: anna.markiewicz@intercity.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.intercity.pl/

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Uslugi kolejowe

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej wskazanych nieruchomości PKP IC

Numero di riferimento: 34/07/PRZ/2018
II.1.2)Codice CPV principale
79710000 Servizi di sicurezza
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej wskazanych nieruchomości PKP IC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.intercity.pl.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 9 225 904.74 PLN
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC wskazanych w rozdz. IV ust. 2 pkt 1) SIWZ

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Lokalizacje wskazane w dokumentacji zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC wskazanych w rozdz. IV ust. 2 pkt 1) SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Lokalizacje objęte świadczeniem usługi będącej przedmiotem zamówienia dla danej części zostały wskazane w rozdz. IV ust. 2 pkt 1) SIWZ zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Lokalizacje wskazane w dokumentacji zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Lokalizacje objęte świadczeniem usługi będącej przedmiotem zamówienia dla danej części zostały wskazane w rozdz. IV ust. 2 pkt 2) SIWZ zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 3) SIWZ.

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Lokalizacje wskazane w dokumentacji zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 3) SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Lokalizacje objęte świadczeniem usługi będącej przedmiotem zamówienia dla danej części zostały wskazane w rozdz. IV ust. 2 pkt 3) SIWZ zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 4) SIWZ

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Lokalizacje wskazane w dokumentacji zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 4) SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Lokalizacje objęte świadczeniem usługi będącej przedmiotem zamówienia dla danej części zostały wskazane w rozdz. IV ust. 2 pkt 4) SIWZ zamieszczonej na stronie www.intercity.pl

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Forma della procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
IV.1.10)Norme nazionali applicabili alla procedura:
Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: https://www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej również jako „ustawa Pzp”, regulujących udzielanie zamówień na usługi społeczne, tj. art. 138g–n oraz art. 138p-s ustawy Pzp. Szczegółowe informacje niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.intercity.pl.

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 196-444129
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC wskazanych w rozdz. IV ust. 2 pkt 1) SIWZ

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/02/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: „Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki” Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Łucka 18, lok. 1701 A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 00-845
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Basma Security Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 01-424
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cerber Ochrona Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Nowomiejska 49
Città: Liw
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 07-100
Paese: Polonia
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 418 602.42 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/02/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: „Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki” Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Łucka 18, lok. 1701 A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 00-845
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cerber Ochrona Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Nowomiejska 49
Città: Liw
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 07-100
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Basma Security Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 01-424
Paese: Polonia
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 749 917.82 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 3) SIWZ.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/02/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Civis Polska Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Ostrobramska 91
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 04-118
Paese: Polonia
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 241 203.60 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości PKP IC, wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 4) SIWZ

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/02/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: „Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki” Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Łucka 18, lok. 1701 A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 00-845
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cerber Ochrona Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Nowomiejska 49
Città: Liw
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 07-100
Paese: Polonia
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Basma Security Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 01-424
Paese: Polonia
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 816 180.90 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Rozdziale XX SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 06-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 06-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/03/2019