Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 108623-2021

03/03/2021    S43

Magyarország-Budapest: Szakmai továbbképzési szolgáltatások

2021/S 043-108623

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30367872
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása

Hivatkozási szám: EKR001208612020
II.1.2)Fő CPV-kód
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „2020. - A Nemzeti Összetartozás éve” emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás, továbbá kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 629 921 260.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55110000 Szállodai szállásszolgáltatás
55120000 Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata:

1.Az akkreditált pedagógus továbbképzések előkészítése, megszervezése és lebonyolítása legalább 1000 (azaz egyezer), legfeljebb 4000 (azaz négyezer) fő részére 2021. november 30. napjáig.

A továbbképzések megszervezésének vonatkozásában nyertes Ajánlattevő feladata a továbbképzés helyszínének lefoglalása, gondoskodnia kell a termek, valamint azok felszerelésének rendelkezésre állásáról, ezzel összefüggésben az étkeztetésről, adott esetben szállásról; továbbá kapcsolatot kell tartania és egyeztetnie kell a helyszínnel, a szakmai, technikai és operatív munkát végző munkatársakkal.

2. A továbbképzéshez kapcsolódó képzési helyszín (terem), szállás, valamint technikai és oktatási kellékek és kiegészítő szolgáltatások biztosítása a résztvevők számára az alábbiak szerint:

Nyertes Ajánlattevő feladata a képzési program megvalósítása során az 5 x 45 percet meghaladó képzési naponként minimum 3* minősítésű szállás biztosítása két- és/vagy háromágyas szobákban.

Nyertes Ajánlattevő feladata az adott továbbképzés kapcsán, hogy biztosítsa az Ajánlatkérő által meghatározott infrastrukturális feltételeket a szállással azonos helyszínen a csoport létszámának (minimum 12 maximum 30 fő) megfelelően a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

3. Ellátás, catering biztosítása a résztvevők számára az alábbiak szerint:

Nyertes Ajánlattevő feladata a képzési program megvalósítása során az 5 x 45 percet meghaladó képzési naponként az alábbi ellátást biztosítani a résztvevők és az oktató(k) számára egyaránt.

Nyertes Ajánlattevő feladata legalább 3*-os minősítésű catering biztosítása a felszolgáláshoz szükséges szerviz-eszközparkkal és a fogyasztáshoz szükséges eszközökkel a képzések résztvevői és oktatói részére.

Nyertes Ajánlattevő az érkezés napján legalább ebédet és vacsorát, a közbenső napokon legalább reggelit, ebédet, vacsorát és a távozás napján legalább reggelit köteles biztosítani a képzések résztvevői és oktatói részére a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 242-599525
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Eredményes

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44300915
Postai cím: Váci út 86/b. II. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@prekog.hu
Telefon: +36 305673368
Fax: +36 1/7873441
Internetcím: http://www.prekogalfa.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 629 921 260.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

— nyertes ajánlattevő adószáma: 13625043-2-41

— az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 1133 Budapest, Váci út 86/B. 2. em. 8-9., 13625043-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2021