Palvelut - 108932-2019

07/03/2019    S47    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kuopio: Sovelluspalveluntarjoajat

2019/S 047-108932

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Sansia Oy
2364760-8
Viestikatu 3, 3. krs.
Kuopio
70600
Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Hämäläinen
Puhelin: +358 447182930
Sähköpostiosoite: timo.hamalainen@sansia.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kuopion kaupunki
0171450-7
Kuopio
70100
Suomi
Sähköpostiosoite: kirsti.sinkkonen@kuopionvesi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kuopionvesi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4058/2143c05e80ae1bf5ca573f132af9c2b2
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4058/2143c05e80ae1bf5ca573f132af9c2b2
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä

Viitenumero: 1909501
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72416000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle.

Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimii Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta ja -palvelu, sopimukset, mittarointi, luenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra. Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja sen on mahdollistettava sähköiset palvelut mahdollisimman pitkälle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kuopio

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena on asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle. Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimii Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta, asiakaspalvelu, asiakassopimukset, mittarointi, mittariluenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra.

Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja sen on mahdollistettava sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Kuopion Vesi on Kuopion kaupungin liikelaitos ja huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti. Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tahto toimia edelläkävijänä ja tasapuolisuus ovat arvoja, joihin kaikki toiminta perustuu.

Kuopion Veden vedentuotanto on noin 7,5 miljoonaa m3 vuodessa. Liikevaihto vuonna 2017 oli 25 miljoonaa EUR, ja palveluksessa on 89 henkilöä. Kuopion Vesi Liikelaitoksen käyttöpaikkojen lukumäärä on n. 14 500 kpl. Laskuja on n. 60 000 kpl/v.

Hankinnassa huomioidaan optiona mahdollinen Siilinjärven kunnan vesihuollon liittyminen osaksi Kuopion Veden asiakaspalvelujärjestelmää. Liittymisen jälkeen samaa järjestelmää käytetään myös Siilinjärven kunnan vesihuollon vastaaviin tehtäviin. Siilinjärvellä vesiasiakkaita on noin 4 000 kpl.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Kokonaishinta / Painotus: 60 %
Laatuperuste - Nimi: Laatuominaisuudet / Painotus: 40 %
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/04/2020
päättymispäivä: 31/03/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus jatkuu määräaikaisuuden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sansia Oy ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Järjestelmätoimittajalla odotetaan olevan asiakastietojärjestelmän toteutusreferenssi vesihuoltotoimialalta. Referenssiksi hyväksytään myös menossa oleva hanke, josta toteutussopimus on tehty vesihuoltoalalla toimivan tilaajan kanssa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Toimittajalta edellytetään 50 000 EUR pankkitakausta hankinnan toteuttamiseksi. Takauksen on oltava voimassa järjestelmän käyttöönoton hyväksymiseen asti.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 249-576370
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/06/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Sansia Oy

Viestikatu 3

70600 Kuopio

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/03/2019