Supplies - 10898-2022

10/01/2022    S6

Poland-Mielec: Laboratory reagents

2022/S 006-010898

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-300
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Mydlarz
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Telephone: +48 177800146
Fax: +48 177800146
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.mielec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im Edmunda Biernackiego w Mielcu

Reference number: SzP.ZP.271.88.21
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 11 Grupach Asortymentowych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1 Odczynniki do mikrobiologii manualnej (krążki do antybiogramów, paski z gradientem stężeń, testy diagnostyczne oraz lateksowe)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Amikacyna 30ug (1 opak = 5x 50 krążków) op. 7

2 Amoxycylina / kw. klawulanowy 20/10ug op. 10

3 Amoxycylina / kw. klawulanowy 2/1ug op. 2

4 Ampicylina 10ug op. 95

5 Ampicylina 2ug op. 2

6 Ampicylina/sulbactam 10/10ug op. 1

7 Aztreonam 30ug op. 3

8 Bacytracyna 10ug op. 10

9 Cefadroksyl 30ug op. 1

10 Cefaleksyna 30ug op. 1

11 Cefazolina 30ug op. 2

12 Cefepime 30ug op. 5

13 Cefixim 5 ug op. 1

14 Cefoksytyna 30ug op. 10

15 Cefotaksym 5ug op. 10

16 Cefotaksym 30ug op. 5

17 Ceftarolina 5ug op. 1

18 Ceftazydym 10ug op. 8

19 Ceftazydym 30ug op. 5

20 Ceftriakson 30ug op. 1

21 Cefuroksym 30ug op. 10

22 Chinupristina/dalfopristina 15ug op. 1

23 Chloramfenikol 30ug op. 2

24 Ciprofloksacyna 5ug op. 10

25 Doxycyklina 30ug op. 1

26 Doripenem 10ug op. 1

27 Erytromycyna 15ug op. 5

28 Ertapenem 10ug op. 2

29 Gentamycyna 10ug op. 8

30 Gentamycyna 30ug op. 5

31 Imipenem 10ug op. 3

32 Kanamycyna 30ug op. 1

33 Klindamycyna 2ug op. 5

34 Kotrimoksazol 1,25/23,75ug op. 14

35 Krążki czyste (bez antybiotyku) op. 2

36 Kwas nalidyksowy 30ug op. 1

37 Lewofloksacyna 5ug op. 2

38 Linezolid 10ug op. 1

39 Meropenem 10ug op. 3

40 Moxifloksacyna 5ug op. 2

41 Mupirocyna 200ug op. 2

42 Netilmycyna 10ug op. 2

43 Nitrofurantoina 100ug op. 8

44 Norfloksacyna 10ug op. 3

45 Ofloksacyna 5ug op. 1

46 Oxacylina 1ug op. 3

47 Pefloksacyna 5ug op. 1

48 Penicylina G (pen. benzylowa) 1UI op. 5

49 Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) 10ug op. 1

50 Piperacylina 30ug op. 1

51 Piperacylina/ Tazobactam 30/6ug op. 4

52 Teikoplanina 30ug op. 1

53 Temocylina 30ug op. 1

54 Tetracyklina 30ug op. 5

55 Tigecyklina 15ug op. 1

56 Tobramycyna 10ug op. 1

57 Trimetoprim 5ug op. 1

58 Wankomycyna 5ug op. 4

59 Bacytracyna 0,04ug - do ident. S. pyogenes op. 1

60 Cefinaza - do oznaczania ß-laktamazy op. 1

61 Czynnik V - do identyfikacji Haemophilus op. 12

62 Czynnik VX - do identyfikacji Haemophilus op. 12

63 Czynnik X - do identyfikacji Haemophilus op. 12

64 Furazolidon - do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus op. 2

65 Nowobiocyna - do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus op. 2

66 Oxydaza - do wykrywania oxydazy cytochromowej op. 12

67 Optochina - do różnicowania Streptococcus pneumoniae op. 40

68 Krążki do różnicowania Moraxella catarrhalis op. 2

69 Plazma królicza liofilizowana do wykrywania koagulazy u gronkowców (1 fiolka =5 ml po rozpuszczeniu) fiolka 10

70 Carba Test do wykrywania karbapenemaz (1 op=5 szt) op. 10

71 Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie op. 2

72 Suspension Medium do oznaczania kolistyny op. 2

73 Cefepim 0,016-256 (1 op=10 sztuk) op. 1

74 Cefotaksym 0,002-32 op. 10

75 Ceftazydym 0,016-256 op. 2

76 Ceftriakson 0,002-32 op. 10

77 Imipenem 0,002-32 op. 3

78 Meropenem 0,002-32 op. 10

79 Penicylina G 0,002-32 op. 10

80 Wankomycyna 0,016-256 op. 10

81 Teikoplanina 0,016-256 op. 10

82 Amikacyna 0,016-256 op. 10

83 Amoxycylina / kw. Klawulanowy 0,016 - 256 op. 10

84 Metronidazol 0,016-256 op. 10

85 Klindamycyna 0,016-256 op. 10

86 Moxifloksacyna 0,002-32 op. 5

87 Piperacylina/tazobactam 0,016-256 op. 10

88 Test do identyfikacji paciorkowców gr gr A, B, C, D, F, G (1op=60 ozn.) op. 10

89 Test do identyfikacji bakterii w PMR (1op=30 ozn.) op. 2

90 Test do identyfikacji paciorkowców gr.A (1op=60 ozn.) op. 1

91 Test do identyfikacji paciorkowców gr.B (1op.=60 ozn.) op. 1

92 Test do identyfikacji S.aureus (1op=100 ozn.) op. 15

Inny asortyment niezbędny do wykonywania badań

rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2 Odczynniki do diagnostyki boreliozy - metoda ELISA i Westernblot

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 2 jest:

• sprzedaż i dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy – metoda ELISA i Westernblot

• dzierżawa analizatora automatycznego do technik ELISA, analizatora automatycznego do technik Westernblot oraz zestawu komputerowego z monitorem i drukarką niezbędnego do przeprowadzenia badań

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Borrelia Westernblot IgG w surowicy lub PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 130

2 Borrelia Westernblot IgM w surowicy lub PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 110

3 Borrelia ELISA IgM w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 80

4 Borrelia ELISA IgG w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 80

5 Borrelia ELISA IgG w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 8

6 Borrelia ELISA IgM w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 8

7 Test ELISA IgG do oceny leczenia boreliozy 1 op=96 oznaczeń op. 2

8 Zestaw testowy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko TBE Vienna op. 3

9 Zestaw testowy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko TBE w klasie IgM op. 3

10 Płyn do konserwacji/kalibracji aparatu szt. 26

11 Adjustment solution szt. 14

12* Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań: końcówki pipetujące 300 ul, końcówki pipetujące 1000 ul, płyty do rozcieńczeń, rynienki inkubacyjne do aparatu EBO rodzaj i ilość określa Wykonawca*

13 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką szt. 8

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3 Zestaw do diagnostyki markerów nowotworowych oraz chorób infekcyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 3 jest:

• sprzedaż i dostawa zestawów do diagnostyki markerów nowotworowych oraz chorób infekcyjnych dzierżawa aparatu, witryny chłodniczej do przechowywania testów oraz stacji uzdatniania wody

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 HBsAg (1op=200 ozn) op 75

2 anti - HBc IgM (1op=50 ozn) op 14

3 anti - HBc Total (1op=100 ozn) op 8

4 anti - HBs (1op=200 ozn) op 12

5 anti HAV IgM (1op=100 ozn) op 8

6 anti HAV Total (1op=100ozn) op 8

7 anti HBe (1op=100 ozn) op 10

8 Hbe Ag (1op = 100 ozn) op 10

9 anti HCV (1op=100 ozn) op 75

10 Cytomegalia IgG (1op=100ozn) op 10

11 Cytomegalia IgM (1op=100 ozn) op 12

12 HIV-IV generacji (1op=200 ozn) op 16

13 Toksoplazmoza IgG (1op=100 ozn) op 14

14 Toksoplazmoza IgM (1op=100 ozn) op 16

15 Mononukleoza zakaźna VCA IgM (1op=100 ozn) op 8

16 Mononukleoza zakaźna VCA/EA IgG (1op=100 ozn) op 8

17 CA 19-9 (1op=100 ozn) op 30

18 CA 125 (1op=100 ozn) op 30

19 CA 15-3 (1op=100 ozn) op 30

20 AFP (1op=100 ozn) op 30

21 CEA (1op=100 ozn) op 30

22 SARS CoV-2 IgG ilościowo (1op= 110 ozn) op 48

23* Inny asortyment niezbędny do wykonania badań (podać szczegółowy wykaz ilościowy i wartościowy). rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 4 Odczynniki barwiące

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 4 jest sprzedaż i dostawa odczynników barwiących.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Fiolet krystaliczny do Grama litr 6

2 Fuksyna do Grama litr 6

3 Odbarwiacz do Grama litr 5

4 Barwnik Giemsy litr 20

5 Barwnik May-Grunwalda litr 30

6 Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy (pH 6,8) gotowy do użycia litr 60

7 Odczynnik None Apelta 100ml 20

8 Odczynnik Pandyego 100ml 20

9 Odczynnik Lugola 100ml 3

10 Odczynnik Rosina 100ml 3

11 Sudan III 100ml 3

12 Odczynnik Extona 500ml 120

13 Odczynnik Samsona 100ml 3

14 Płyn Lugola do Grama litr 6

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 5 Lateksy i surowice do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 5 jest sprzedaż i dostawa lateksów i surowic do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Zestaw odczynników poliwalentnych EPEC dla grup A,B,C w składzie: Lateks EPEC wieloważny A (1szt = 2ml) Lateks EPEC wieloważny B (1szt = 2ml) Lateks EPEC wieloważny C (1szt = 2ml) Lateks kontrolny EPEC (1szt=2ml) Płytki - 40 szt.

Bagietki - 400 szt. zestaw 3

2 Lateks EPEC monowalentny A (1szt=2ml) O26, O55, O111, O127, O142 szt 1

3 Lateks EPEC monowalentny B (1szt=2ml) O86, O119, O124, O125, O126, O128 szt 1

4 Lateks EPEC monowalentny C (1szt=2ml) O25, O44, O114 szt 1

5 Antygen kontrolny A (1szt=1ml) szt 1

6 Antygen kontrolny B (1szt=1ml) szt 1

7 Antygen kontrolny C (1szt=1ml) szt 1

8 Lateks Salmonella odczynnik wieloważny B-E i G (1szt=8ml) szt 12

9 Lateks kontrolny Salmonella (1 szt. = 8 ml) szt 1

10 Antygen kontrolny Salmonella (1 szt.= 4 ml) szt 1

11 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella AO (1 szt = 5 ml) szt 1

12 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella BO (1 szt = 5 ml) szt 1

13 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella CO (1 szt = 5 ml) szt 1

14 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella DO (1 szt = 5 ml) szt 3

15 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella EO (1 szt = 5 ml) szt 1

16 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella poliwalentna HM (1szt=5ml) szt 6

17 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella dla antygenów rzęskowych Hgm (1szt=5ml) szt 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 6 Szybkie testy diagnostyczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 6 jest sprzedaż i dostawa szybkich testów diagnostycznych.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 ASO - lateks (test jakościowy i półilościowy z kontrolami) 1op=100ozn op 20

2 RF - lateks (test jakościowy i półilościowy z kontrolami) 1op=100ozn op 20

3 Mononukleoza zakaźna test płytkowy 1op=30ozn op 1

4 Testy paskowe do diagnostyki kiły 1op=50ozn op 36

5 Anty - HCV testy płytkowe 1op=25ozn op 4

6 HbsAg - testy płytkowe 1 op=25 ozn. op 4

7 Chlamydia trachomatis - testy płytkowe do identyfikacji antygenu w wymazach z szyjki macicy, cewki moczowej i moczu u mężczyzn 1op=20ozn op 1

8 Helicobacter pylori - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1op=20ozn op 80

9 Giardia Lamblia – testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1op=20 ozn. op 100

10 RSV – testy płytkowe do wykrywania antygenu w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa 1op=20 ozn op 20

11 Rota, Adenowirusy - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1 op=20 ozn. op 120

12 Norovirusy - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1 op=20 ozn. op 10

13 Clostridium difficille - testy płytkowe do wykrywania anygenu GDH i toksyn A/B w kale 1 op=20 ozn. op 150

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 7 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu, Podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem jest:

• sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów, podłoży do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

• dzierżawa analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz automatycznego analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

• intalacja oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Testy identyfikacyjne dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 28

2 Testy do identyfikacji ziarenkowców Gram dodatnich w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 8

3 Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 2

4 Testy identyfikacyjne dla beztlenowców w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 3

5 Testy do identyfikacji drożdżaków metodą automatyczną (1op=25 testów) op 4

6 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 42

7 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla ziarenkowców Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 12

8 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla ziarniaków Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 58

9 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 76

10 Agar Columbia + 5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 400

11 Agar Columbia CNA+5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 10

12 Agar czekoladowy + IsoVitex (1op=20 sztuk) op 22

13 Agar czekoladowy dla Haemophilus (1op=20 sztuk) op 22

14 Agar czekoladowy dla N.gonorhoeae i N.meningitidis (1op=20 sztuk) op 2

15 Bulion tryptozowo- sojowy w probówkach 10 x 8ml op 34

16 Bulion Todd-Hewitta w probówkach 100 x 5ml op 2

17 Hektoen Agar (1op=20 sztuk) op 25

18 Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym (1op=20 sztuk) op 250

19 Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F) (1op=20 sztuk) op 21

20 Mueller Hinton Agar (1op=20 sztuk) op 187

21 Podłoże chromogenne do posiewu moczu (1op=20 sztuk) op 134

22 Podłoże chromogenne do różnicowania Candida (1op=20 sztuk) op 2

23 Podłoże chromogenne do S. aureus (1op=20 sztuk) op 18

24 Podłoże chromogenne do S.agalactiae- Granada Medium (1op=20 sztuk) op 16

25 Podłoże chromogenie do wykrywania karbapenemaz (1op=20 sztuk) op 8

26 Podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach 9 ml (1op=10 sztuk) op 30

27 Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem (1op=20 sztuk) op 84

28 Podłoże wybiórcze do enterokoków z eskuliną (1op=20 sztuk) op 21

29 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej +witK (1op=20 sztuk) op 25

30 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej z wankomycyną i kanamycyna (1op=20 sztuk) op 25

31 Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni met. odciskową, o średnicy płytki 55 mm (1op=20 sztuk) op 4

32 Podłoże SS do Salmonella/Shigella (1op=20 sztuk) op 24

33 Podłoże Brucella Agar z krwią (1op=20 sztuk) op 10

34 Saszetki + torebki plastikowe do wytwarzania atmosfery beztlenowej (1op=20 sztuk) op 30

35 Saszetki + torebki plastikowe wytwarzające środowisko zwiększonego CO2 (1op=20 sztuk) op 2

36 Podłoże do posiewu krwi (bakt. tlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 50

37 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Tlenowe) z inaktywatorem antybiotyku (1op=50 sztuk) op 56

38 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 14

39 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) z inaktywatorem antybiotyku(1op=50 sztuk) op 56

40 Podłoże do posiewu krwi pediatryczne (1op=50 sztuk) op 16

41 Podłoże lityczne (1op=50 sztuk) op 50

42 Suplement do podłoży zwalidowany przez producenta ozn 400

43 Igła motylkowa z zabez. Z wężykiem oraz uchwytem do butelki kompatybilna z butelkami do posiewu krwi (1op=50 sztuk) op 30

44 Bulion do wrażliwości do bakterii beztlenowych op 10

45 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką do aparatu do posiewu krwi szt 2

46 Tonery szt 2

47 Inny asortyment rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 8 Podłoża w probówkach i butelkach

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 8 jest sprzedaż i dostawa podłoży w probówkach i butelkach.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Agar zwykły, (1 op = 50 sztuk) op 2

2 Agar tryptozowo-sojowy, but. 500 ml szt 6

3 Bulion z 1% glukozy, (1 op = 50 sztuk) op 4

4 Bulion tryptozowo-sojowy, but. 500 ml szt 5

5 Woda peptonowa z tryptofanem (1 op = 50 sztuk) op 30

6 Podłoże z mocznikiem wg. Christensena (do wykrywania ureazy), (1 op = 50 sztuk) op 20

7 Podłoże Kliglera, (1 op = 50 sztuk) op 30

8 Podłoże z fenyloalaniną (skos) ,(1 op = 50 sztuk) op 30

9 Podłoże z 10% laktozą pod parafiną , (1 op = 50 sztuk) op 30

10 Podłoże z lizyną, (1 op = 50 sztuk) op 20

11 Podłoże do określenia zdolności ruchu, (1 op = 50 sztuk) op 10

12 Podłoże z cytrynianem wg Simmonsa, (1 op = 50 sztuk) (skos) op 20

13 Podłoże z malonianem sodu, (1 op = 50 sztuk) op 30

14 Podłoże do wybiórczej izolacji Trichomonas, (1 op = 50 sztuk) op 2

15 EDTA 2 ml/szt szt 6

16 Kwas boronowy 2 ml/szt szt 6

17 Selenite bulion (1 op = 50 sztuk) op 40

18 TSB 5 ml (1 op = 50 sztuk) op 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 9 Odczynniki i akcesoria do elektroforezy

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33696600 Reagents for electrophoresis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 9 jest:

• sprzedaż i dostawa odczynników i akcesorii do elektroforezy

• dzierżawa zautomatyzowanego systemu do elektroforezy agarozowej

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Żele do rozdziału białek w surowicy ozn 960

2 Surowica kontrolna: poziom normalny op 10

3 Surowica kontrolna: poziom patologiczny op 10

4. Inny asortyment niezbędny do wykonywania badań

rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 10 Testy

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 10 jest sprzedaż i dostawa testów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Lateksowy test do oznaczeń przeciwciał przeciwjądrowych anty-DNA) ozn 200

2 Paskowy test ciążowy o czułości 25mIU/ml ozn 100

3 Test do oznaczania mikroalbuminurii w moczu ozn 40

4 Test do wykrywania krwi utajonej w kale:

bez stosowania diety bezmięsnej

czułość testu>10 ng/ml

test zawiera wewnętrzną kontrolę jakości

test specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej ozn 2500

5 Test do wykrywania kalprotektyny w kale ozn. 80

6 Test do wykrywania laktoferyny w kale ozn. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 11 Testy do diagnostyki alergii, celiakii i chorób autoimmunologicznych

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33124131 Reagent strips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 11 jest

• sprzedaż i dostawa testów do diagnostyki alergii, celiakii i chorób autoimmunologicznych

• dzierżawa analizatora do automatycznej inkubacji blotów

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Panel pokarmowy testów 960

2 Panel wziewny testów 960

3 Panel mieszany (atopowy) - pediatryczny testów 960

4 Test do wykrywania przeciwciał przeciw:

-transglutaminazie tkankowej IgA

-gliadynie IgA, - -ASCA testów 480

5 Test do wykrywania przeciwciał przeciw:

transglutaminazie tkankowej IgG

gliadynie IgG, - ASCA testów 480

6 Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby testów 48

7 Zestaw do diagnostyki ANA z DFS70 testów 48

8 Inny asortyment niezbędny do wykonania badań rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorach Umów, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1A do SWZ (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1A do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA, pok. nr 10 – administracja

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

grudzień 2022r.

VI.3)Additional information:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

- art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.

13. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022