Supplies - 10905-2022

10/01/2022    S6

România-Miercurea Ciuc: Consumabile medicale

2022/S 006-010905

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Număr naţional de înregistrare: 4245305
Adresă: Strada: dr. Dénes László, nr. 2
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530180
Țară: România
Persoană de contact: Somodi Kinga
E-mail: achzitiipubl@spitalmciuc.ro
Telefon: +40 266324193
Fax: +40 266372137
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalmciuc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134737
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consumabile medicale, Reactivi de laborator

Număr de referinţă: 3, 5 /4245305/2021
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să achiziționeze consumabilele medicale și reactivii de laborator pentru asigurarea activității de bază.

1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017

2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 560 570.50 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 58
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 58
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Punga pentru incalzirea plasmei

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

46 Punga pentru incalzirea plasmei UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 124.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Soluții de curățare și clătire pentru aparatură bucătărie

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39830000 Produse de curăţat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

38 Soluții de curățare și clătire pentru aparatură bucătărie

38.1 Soluție de curățare pentru sistemele de curățare automată (cuptor combi electric) UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 36 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 360

38.2 Soluție de clătire pentru sistemele de curățare automată (cuptor combi electric) UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

38.3 Soluție de curățare lichidă pentru veselă (mașină de spălat oale) UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 36 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 360

38.4 Soluție de clătire universală (mașină de spălat oale) UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie EKG la monitorul Edan

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

16 Hartie EKG la monitorul Edan UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 480 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă prim ajutor fixă cu suport de perete

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141623 Truse de prim ajutor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

21 Trusă prim ajutor fixă cu suport de perete UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 30 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 90

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru automatul de colorare IHC

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

3 Consumabile pentru automatul de colorare IHC UM: Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

3.1 Soluție pentru deparafinare și demascare antigenică simultană ph=9 UM: kit Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

3.2 Soluție pentru deparafinare și demascare antigenică simultană ph=6 UM: kit Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

3.3 Soluție pentru deparafinare și demascare antigenică simultană ph=8 UM: kit Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.4 TBS - (20x) UM: ml Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 7000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70000

3.5 Soluție de curățare pentru a îndepărta urmele coloranți și precipitatul de daminobenzidină (DAB) UM: kit Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

3.6 Rolă etichete coduri de bare pt lame de IHC UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.7 Rolă etichete coduri de bare pt recipientele de reactivi sau anticorpi pt IHC UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.8 Recipienți de plastic pentru anticorpi IHC UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.9 Dispenser cu lamele UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 25 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 250

3.10 Mediu de montare automat UM: ml Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 56000

3.11 Mega - citopalnie UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.12 Suport oțel-inox UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.13 Cameră TPX UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.14 Capac pentru cameră TPX UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.15 Lichid colectare celule cu rol de fixare și conservare UM: litri Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.16 Kit preparare bloc de celule UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.17 Spray fixativ pentru citologie UM: ml Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

3.18 Kit tus de marcaj UM: kit Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

3.19 Vortex cu viteză ajustabilă UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 788 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rola hartie termica tip eticheta pt Sanibel MLP2

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

24 Rola hartie termica tip eticheta pt Sanibel MLP2 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 33 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 330

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub dren toracic cu trocar

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141640 Drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

14 Tub dren toracic cu trocar UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 165 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem drenaj toracic tip Becler cu Borcan camera din PVC 2 litri

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141640 Drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

25 Sistem drenaj toracic tip Becler cu Borcan camera din PVC 2 litri UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 29 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Seringă din sticlă tip Guyon 100 ml

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

31 Seringă din sticlă tip Guyon 100 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 529.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aleza absorbanta pt transferul pacientilor

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

44 Aleza absorbanta pt transferul pacientilor UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Recoltor bumbac

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38911000 Truse pentru prelevare manuală de probe cu beţişoare de vată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

9 Recoltor bumbac UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 480 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde Blakemore

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

43 Sonde Blakemore

43.1 Sonda Blakemore CH14 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

43.2 Sonda Blakemore CH16 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

43.3 Sonda Blakemore CH18 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

43.4 Sonda Blakemore CH21 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde Faucher

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

29 Sonde Faucher UM: buc

29.1 Sonda Faucher 12 CH UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 144 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

29.2 Sonda Faucher 16 CH UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 144 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

29.3 Sonda Faucher 24 CH UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 144 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

29.4 Sonda Faucher 30 CH UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 144 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bandaj Triunghiular

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141113 Bandaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

34 Bandaj Triunghiular UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analiză - substanțe

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2.1 Acetat de sodiu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.2 Acid chromic p.a. UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 250

2.3 Acid fosfowolframic p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

2.4 Acid oxalic p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 400 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.5 Acid periodic p.a. UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 250

2.6 Acid picric p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 750 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.7 Agar-agar UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 750 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.8 Alaun de amoniu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.9 Alaun de potasiu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8800 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 35000

2.10 Alaun feriamoniacal - cristale violete UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.11 Alaun feroamoniacal p.a - cristale albe UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.12 Azotat de argint p.a. UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 250

2.13 Bisulfit de Na p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.14 Borax p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.15 Carbonat de litiu pur p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.16 Carbonat de Na anhidru p.a UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

2.17 Carbonat de Na cristal p.a UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

2.18 Clorura de K p.a UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

2.19 Clorura ferica p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 300 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.20 Dihidrogen fosfat de sodiu UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.21 Ferrocianura de K - Cristale de culoare rosu- portocaliu UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.22 Ferricianura K - Cristale galbene UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.23 Hexametilen tetramin p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.24 Permanganat de potasiu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 750 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.25 Iodat de K UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

2.26 Iodat de Na UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

2.28 Metabisulfit de potasiu p.a. UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

2.29 Metabisulfit de sodiu p.a. UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

2.30 NaOH p.a Hidroxid de sodiu UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

2.31 Nitrat de amoniu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 300 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.32 Rezorcina p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

2.33 Sulfat de aluminiu p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

2.34 Sulfat de cupru p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 300 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

2.35 Sulfat feros p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.36 Sulfit de Na anhidru p.a UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.37 Tiosulfat de Na UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

2.38 Thymol cristal extra pur UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 150 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 81 587.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulbere polizaharidica ultrahidrofila Resorbabila

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

45 Pulbere polizaharidica ultrahidrofila Resorbabila

45.1 Pulbre polizaharidica ultrahidrofila Resorbabila 3g UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240 506,00

45.2 Pulbre polizaharidica ultrahidrofila Resorbabila 5g UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120 626,00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 196 560.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie termica videoprinter 110cmx20m, High Glossy

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993000 Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

55 Hartie termica videoprinter 110cmx20m, High Glossy UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Discuri antibiotice

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

5 Discuri antibiotice UM: Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

5.1 Ampicilina 2 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.2 Linezolid 10 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.3 Gentamicina 30 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.4 Vancomicina 5 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.5 Tigeciclina 15 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.6 Streptomicina 300 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.7 Cefepime 30 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.8 Meropenem 10 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.9 Ertapenem 10 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.10 Acid fusidic 10 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

5.11 Nitrofurantoin 100 µg UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru testare cutanata Prick

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

32 Consumabile pentru testare cutanata Prick UM:

32.1 Lantete testare cutanată Prick Stallerpoint UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 400 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4000

32.2 Extracte alergenice pentru testare cutanata Prick (kit de 8 flacoane) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonda Vezicala Femei

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

27 Sonda Vezicala Femei UM: buc

27.1 Sonda Vezicala Femei CH14 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 490 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4900

27.2 Sonda Vezicala Femei CH16 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1006 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10060

27.3 Sonda Vezicala Femei CH18 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 286 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2860

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Compresă multistrat din netesut, cu margine adezivă, sterilă, 75x50 xc

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141118 Comprese de tifon
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

35 Compresă multistrat din netesut, cu margine adezivă, sterilă, 75x50 xc UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 68 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test simt cromatic – cutie cu 15 planse

Lot nr.: 58
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

58 Test simt cromatic – cutie cu 15 planse UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Proteze vasculare sintetice

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33184200 Proteze vasculare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

51 Proteze vasculare sintetice

51.1 Proteza Tricotata Bifurcata Colagenata 14x7 Mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.2 Proteza Tricotata Bifurcata Colagenata 16x8 Mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.3 Proteze Tricotate Colagenate Liniare.- 6 Mm-Diferite Lungimu UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.4 Proteze Tricotate Colagenate Liniare.- 7 Mm- Diferite Lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.5 Proteze Tricotate Colagenate Liniare.- 8 Mm- Diferite Lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.6 Proteze Tricotate Colagenate Liniare.- 10 Mm- Diferite Lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.7 Proteze Tricotate Colagenate Bifurcate.- 12x6 Mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

51.8 Proteze Tricotate Colagenate Bifurcate.- 20x10 Mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

51.9 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene) impregnata cu heparina- 5mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.10 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene) impregnata cu heparina- 6 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.11 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene) impregnata cu heparina- 7 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.12 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene) impregnata cu heparina- 8 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

51.13 Proteza vasculara liniara cu perete standard din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene) impregnata cu heparina UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.14 Proteza vasculara liniara cu perete standard din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene).- 6 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.15 Proteza vasculara liniara cu perete standard din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene).- 8 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.16 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene).- 5 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.17 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene).- 6 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.18 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended- 7 mm polytetrafluoro-ethylene).- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

51.19 Proteza vasculara liniara cu perete subtire din material eptfe (extended polytetrafluoro-ethylene).- 8 mm- diferite lungimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 067 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpini de referință

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

11 Tulpini de referință UM: buc Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

11.1 Tulpina de referinta Enterococcus faecalis ATCC 29212 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

11.2 Tulpina de referinta Streptococcus penumoniae ATCC 49619 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

11.3 Tulpina de referinta Candida albicans ATCC 14053 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

11.4 Tulpina de referinta Candida parapsilosis ATCC 22019 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

11.5 Tulpina de referinta Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

11.6 Tulpina de referinta Staphylococcus aureus ATCC 29213 UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 50 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test lipază

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

13 Test lipază UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 14000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 245 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ace pen insulină

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

30 Ace pen insulină UM:

30.1 Ac PEN insulină 29G 0,33x12,7 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

30.2 Ac PEN insulină 30G 0,30x8 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

30.3 Ac PEN insulină 31G 0,25x6 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

30.4 Ac PEN insulină 32G 0,23x4 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Husa pentru sondă ecografică 140-160cm

Lot nr.: 57
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

57 Husa pentru sondă ecografică 140-160cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 126.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cuva dezinfectare instrumente cu gratar

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39330000 Echipament de dezinfectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

17 Cuva dezinfectare instrumente cu gratar

17.1 Cuva dezinfectare instrumente cu gratar, polipropilena, 10l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30 700,00

17.2 Cuva dezinfectare instrumente cu gratar, polipropilena, 3l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30 300,00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lama pentru videolaringoscop/ linscop de unică folosință

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

23 Lama pentru videolaringoscop/ linscop de unică folosință UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spray fixare probe citologie - Papanicolau

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

48 Spray fixare probe citologie - Papanicolau UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 29 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 180

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 020.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mesă chirurgicală din tifon, sterilă, cu fir RX

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141118 Comprese de tifon
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

36 Mesă chirurgicală din tifon, sterilă, cu fir RX

36.1 Mesă chirurgicală din tifon, sterilă, cu fir RX 1,25cm x 5m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3600

36.2 Mesă chirurgicală din tifon, sterilă, cu fir RX, 2,5 cm x 5m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 250 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2500

36.3 Mesă chirurgicală din tifon, sterilă, cu fir RX, 5cm x 5m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 260.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Control pozitiv VDRL

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

10 Control pozitiv VDRL UM: flac Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Adaptor Luer

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141240 Accesorii pentru cateter
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

8 Adaptor Luer UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analiză - coloranți pentru microscopie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1.1 Albastru de metilen UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

1.2 Albastru de toluidina UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

1.3 Alcian blau UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

1.4 Aniline blue UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

1.5 Carmin UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

1.6 Fuxina acida UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

1.7 Fuxina bazica UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

1.8 Kernechtrot(Rosu nuclear rapid) UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 25 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

1.9 Nile blue UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

1.10 Oil red O UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

1.11 Orange G UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

1.12 Ponceau S UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 75 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

1.13 Rosu Congo UM: gr Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 91 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale consumabile de unică folosință pentru chirurgie vasculară

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

49 Materiale consumabile de unică folosință pentru chirurgie vasculară

49.1 Shunt carotidian drept UM: blister Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

49.2 Catetere de embolectomie cu un singur lumen- diferite dimensiuni UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 960 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

49.3 Catetere de embolectomie over -the -wire- diferite dimensiuni UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

49.4 Plasture biologic fabricat din pericard bovin 8 x 80 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

49.5 Plasture biologic fabricat din pericard bovin 10 x 60 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

49.6 Plasture biologic fabricat din pericard bovin 10 x 100 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 935 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru masina de spalat vase Hotpoint Ariston

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39830000 Produse de curăţat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

39 Consumabile pentru masina de spalat vase Hotpoint Ariston

39.1 Detergent capsule pentru masina de spălat vase UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

39.2 Soluție de curățare pentru mașina de spălat vase UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

39.3 Sare pentru mașina de spălat vase UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

39.4 Soluție de clătire pentru mașina de spălat vase UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tulpină de referință M.Tuberculosis ATCC 25177

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

12 Tulpină de referință M.Tuberculosis ATCC 25177 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale consumabile pentru chirurgie vasculară

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

50 Materiale consumabile pentru chirurgie vasculară

50.1 Petec vascular din material ptfe (polytetrafluoro-ethylene) 3 x 3 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

50.2 Petec vascular din material ptfe (polytetrafluoro-ethylene) 3 x 6 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

50.3 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu 1 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.4 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu 2 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.5 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu 5 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.6 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru 1 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.7 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru 2 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.8 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru 5 mm UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.9 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- rosu mic UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.10 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- rosu medie UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.11 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- albastru mic UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.12 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- albastru medie UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

50.13 Draperiu pentru incizie chirurgicală, compus din film poliuretanic 30 x 50 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

50.14 Bulldog plastic steril de unica folosinta, curbat- mica UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

50.15 Bulldog plastic steril de unica folosinta, curbat- medie UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

50.16 Bulldog plastic steril de unica folosinta, drept- mica UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

50.17 Bulldog plastic steril de unica folosinta, drept- medie UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 853 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sticlarie petru laborator

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33793000 Sticlărie pentru laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

26 Sticlarie petru laborator UM:

26.1 Pahare Berzelius 50 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

26.2 Pahare Berzelius 100 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

26.3 Pahare Berzelius 1000 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

26.4 Balon Erlenmeyer 50 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

26.5 Cilindru gradat cu talpă și cioc 25 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

26.6 Cilindru gradat cu talpă și cioct 100 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

26.7 Pâlnie simplă din sticlă 150 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 344.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Injector reutilizabil, compatibil cu cartușele Blis - X1

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

22 Injector reutilizabil, compatibil cu cartușele Blis - X1 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 940.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru gazcromatograf cu headspace sampler Agilent 7890B

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33793000 Sticlărie pentru laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

42 Consumabile pentru gazcromatograf cu headspace sampler Agilent 7890B

42.1 Flacoane (vial), de 20 ml UM: pachet Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 15 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 150 368,00

42.2 Capace pentru fiole tip crimp pentru flacoane de 20 ml UM: pachet Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200 246,00

42.3 Coloana gazcromatografica BAC 1.8µm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20 3670,00

42.4 Coloana gazcromatografica BAC 1.2µm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20 3670,00

42.5 Flacoane (vial), de 2 ml UM: pachet Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100 278,00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 279 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitive pentru imobilizare pacient, cu închidere magnetică

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

20 Dispozitive pentru imobilizare pacient, cu închidere magnetică UM:

20.1 Centură fixare abdominală, cu închidere magnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

20.2 Centură imobilizare umeri, cu închidere magnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

20.3 Dispozitiv imobilizare brațe, cu închidere megnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 35 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70

20.4 Dispozitiv imobilizare picioare, cu închidere megnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 35 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set dispozitiv pentru hemosaza fistulei

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

37 Set dispozitiv pentru hemosaza fistulei UM: set Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Plasturi pentru testare patch

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

33 Plasturi pentru testare patch UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 300 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 530.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie EKG la defibrilatorul Lifegain

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

15 Hartie EKG la defibrilatorul Lifegain UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 560.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă de urgență echipată

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141623 Truse de prim ajutor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

54 Trusă de urgență echipată UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Proteze vasculare biologice

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33184200 Proteze vasculare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

52 Proteze vasculare biologice

52.1 Proteza Vasculara Biologica- Bifurcata 16x8 Cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

52.2 Proteza Vasculara Biologica- Liniara Diferite Marimi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

52.3 Proteza Vasculara Biologica- Liniara Aorta UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 143 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medii de cultură lichide în flacon

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

7 Medii de cultură lichide în flacon UM: Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

7.1 Bulion selenit de sodiu UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

7.2 Bulion tioglicolat UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pt. teste de compatibilitate, determinare grup sanguin și fenotipare

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696100 Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

18 Reactivi pt. teste de compatibilitate, determinare grup sanguin și fenotipare UM:

18.1 Cartela grupaj sanguin nou nascut ABO/Rh DAT UM: cutx50 buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100 1100,00

18.2 Cartela Fenotip Rhesus antigen Kell UM: cutx50 buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200 1053,00

18.3 Set depistare anticorpi iregulari cu 4 hematii test cu papaina UM: set de 4 flac Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60 375,00

18.4 Set depistare anticorpi iregulari cu 4 hematii native UM: set de 4 flac Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60 324,00

18.5 Varfuri compatibile cu pipetorul secvential Across-Diapro UM: punga x 1000 buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60 165,00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 372 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusa de perfuzie cu ac plastic, luer-lock

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

47 Trusa de perfuzie cu ac plastic, luer-lock UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 132000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 660000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 320 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analiză - reactivi chimici

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

4 Reactivi pentru analiză - reactivi chimici UM: Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

4.1 Hidroxid de tetrametil-amoniu 25% -1l UM: l Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.2 Sulfat de amoniu P.A. UM: kg Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.3 Acid clorhidric - soluție UM: l Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.4 Acid sulfuric UM: l Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.5 Anhidra trifluor-acetica (flacon 100ml) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.6 Ferrocianura de potasiu trihidrat - 1kg (Hexocianoferrat (II) de potasiu trihidrat) UM: kg Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.7 Fosfat disodic UM: kg Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.8 Fosfat monopotasic UM: kg Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.9 Glicerina anhidra UM: l Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.10 Acid glicolic (buc 100g) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.11 Iodura de potasiu - 1kg UM: kg Cantitate minimă CS: 0,5 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 38 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Colier metalic pentru cerclaj diafizar

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141770 Proteze pentru fracturi, ştifturi şi plăci
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

40 Colier metalic pentru cerclaj diafizar UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

41 Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare

41.1 Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare 62cm x 5mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

41.2 Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare 62cm x 10mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

41.3 Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare 61 cm x 2,5mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

41.4 Perie cu tepi de nylon pentru curatarea de instrumente tubulare 30cm x 3 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 060.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Supapa unidirecțională luer lock

Lot nr.: 56
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

56 Supapa unidirecțională luer lock UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medii cromogene/speciale și produse microbiologie

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24931250 Medii de cultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

6 Medii cromogene/speciale și produse microbiologie UM: Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC:

6.1 Mediu de cultură cromogen pentru pentru detecția si diferențierea Enterococcus faecium si E. faecalis cu rezistenta dobandită la vancomicina (VRE) UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

6.2 Mediu de cultură cromogen selectiv pentru screeningul enterobacteriilor producătoare de carbapenemaze (KPC, metalocarbapenemaze, OXA-48) UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

6.3 Mediu de cultură selectiv pentru Campylobacter spp. UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 48 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 480

6.4 Sistem de incubare pentru bacterii microaerofile pentru 2 placi de 90 mm UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 171 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactivi pentru analiza GC-MS

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

19 Reactivi pentru analiza GC-MS UM:

19.1 Acetonitril (acetonitrile) UM: l Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

19.2 Diclormetan (dichloromethane) UM: l Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

19.3 Dimethyl sulfoxide UM: l Cantitate minimă CS: 0,1 Cantitate maximă CS: 0,5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5

19.4 n-hexan (n-hexane)- 2,5l UM: l Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

19.5 Metanol (methanol) UM: l Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

19.6 Tris(hidroxi-metil)amino-metan (2amino- 2hidroximetilpropano 1,3-diol UM: kg Cantitate minimă CS: 0,1 Cantitate maximă CS: 0,5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5

19.7 "n,o-bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide

silylation reagents (10x 1ml)" UM: set Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

19.8 2,2,3,3,3,-pentafluoro - 1 - propanol for gc derivatization (10x 1ml) UM: set Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

19.9 Pentafluoropropionic anhydride for gc derivatization (10x 1ml) UM: set Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 114 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde vezicale nou nascut

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

28 Sonde vezicale nou nascut UM: buc

28.1 Sonda vezicala nou nascut - CH 6 cu mandren UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

28.2 Sonda vezicala nou nascut - CH 8 cu mandren UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fir multifilament Ti-Cron neresorbabil, polyester, 5, 75 cm, cu ac 55mm, 1/2 cerc, triunghiular

Lot nr.: 53
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu Nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

53 Fir multifilament Ti-Cron neresorbabil, polyester, 5, 75 cm, cu ac 55mm, 1/2 cerc, triunghiular UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 204 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cu privire la Situația personală, candidatului/ofertantului: va prezenta

- Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa DUAE în vederea demonstrării neîncadrării în art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016.

- Încadrarea in situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE, cu informații aferente situației lor, din documentația de atribuire.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Konrád Judith Manager Tamás Márta Asistent medical principal

Fechete Orsolya Director medical Nagy Éva Mária Asistent medical principal

László Botond Director financiar-contabil Benedek Katalin Asistent medical principal

Szekeres Ildikó Director de îngrijiri Balint Zsuzsánna Asistent medical principal

Stekbauer Zsombor Norbert Director administrativ Antal Kinga Asistent medical principal

Császár Erika Șef serviciu aprovizionare Szentes Mónika Asistent medical principal

Somodi Kinga Șef serviciu achiziții publice contractare Iuga Claudia Asistent medical principal

Incze László Referent de specialitate Achiziții Publice, Péter Anna-Mária Asistent medical principal

Molnár Ildikó Referent de Specialitate Achiziții Publice Almășan Claudia-Corina Asistent medical principal

Katona János Referent de specialitate Achiziții Publice, Tamas Sidonia Asistent medical principal

Ács Kinga- Anna Consilier juridic Incze Zsolt Referent de specialitate

Gőrbe-Aczél Andrea Consilier Juridic Evanics Timea Magdolna Biolog principal

Gálfi Terézia Economist - CFP Molnár Szabolcs Medic Șef laborator

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, numai de ofertanții CLASAȚI PE PRIMELE 5 (cinci) LOCURI la finalizarea evaluării etapei intermediare a ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

- CAZIER JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica. Această declarație trebuie prezentată de toți participanții la procedură la solicitarea autorității contractante după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196. alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

Persoane juridice/fizice străine:

Documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească lipsa obligațiilor restante la momentul prezentării acestora, obligații referitoare la plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislația din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogări prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

După caz, alte documente edificatoare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

DUAE va fi configurat direct în SEAP la definirea documentației de atribuire de către autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare.

Cu privire la Capacitatea de exercitare a activității profesionale: va prezenta

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele cinci locuri în clasamentul intermediara întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

2. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății conf. art. 926 si 927 din Legea nr. 95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale - modificata si actualizata privind reforma in domeniul sănătății sau documente din care rezulta înregistrarea operatorului economic la Ministerul Sănătății.

Completare DUAE de către toți operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertanții străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate numai de ofertanții clasați pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire, pana la încheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice. Documentele se vor semna cu semnătura electronica extinsa si se vor posta in SEAP

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Pentru loturile 38 și 39 nu se solicită prezentarea Avizului de funcționare emis de Ministerul Sănătății.

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, urmând să fie prezentat la solicitarea autorității contractante doar de la ofertanții clasați pe primele cinci locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/02/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/06/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/02/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia e evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale se va realiza prin reofertare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Prețul reofertat nu poate fi îmbunătățit decât până la nivelul prețului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prețurilor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului al cărei nouă propunere financiară, are prețul cel mai scăzut. În cazul reofertării, prețul unitare poate fi ofertat numai cu două zecimale. În cazul în care după reofertare pentru ofertele clasate pe primul loc prețurile unitare sunt iarăși egale, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective, ca inacceptabile, devenind astfel câștigătoare oferta clasată pe următorul loc, sau în cazul în care nu există altă ofertă admisibilă va anula lotul respectiv.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/01/2022