Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 109054-2021

04/03/2021    S44

il-Finlandja-Ħelsinki: Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

2021/S 044-109054

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Dan l-avviż huwa għal informazzjoni minn qabel biss

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Indirizz postali: Telakkakatu 6
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kodiċi postali: 00150
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.echa.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

Numru ta' referenza: ECHA/2021/46
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90711100 Valutazzjoni tar-riskju jew tal-periklu għajr għall-kostruzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tipprevedi li tagħti kuntratt ta’ servizz għal studju dwar ir-rwol tas-sommarju tal-istudju robust (RSS) fil-valutazzjoni tal-perikli. L-għan huwa li jiġi identifikat titjib fil-formati tas-sommarju tal-istudju żviluppati fil-livell tal-OECD (Mudelli Armonizzati tal-OECD) li jistgħu jwasslu għall-possibbiltà li jiġi ssimplifikat jew imtejjeb il-format attwali u jiġu identifikati modi kif titjieb l-affidabbiltà fil-kunċett tal-RSS.

Ix-xogħol se jikkonsisti fit-twettiq ta’ riċerka, intervisti u stħarriġ tal-letteratura fost l-awturi u l-evalwaturi ta’ sommarji tal-istudju. Il-fornitur tas-servizz se jqabbel ukoll id-differenzi bejn is-sommarji ġġenerati mill-fornitur tas-servizz innifsu u s-sommarji diġà disponibbli fil-bażi tad-dejta tal-ECHA u sorsi oħra, jekk disponibbli. Il-ġenerazzjoni ta’ RSS se ssir għal diversi punti ta’ tmiem li jkopru l-oqsma li ġejjin: proprjetajiet fiżikokimiċi, destin u mġiba, ekotossikoloġija u tossikoloġija.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sejħa miftuħa għall-offerti. L-għan hu t-twaqqif ta’ kuntratt ta’ servizz dirett ma’ fornitur uniku għall-provvista tal-istudju.

Ir-riżultat tax-xogħol se jkun serje ta’ RSS f’għamla IUCLID u rapport b’sejbiet u rakkomandazzjonijiet għal aktar xogħol fl-oqsma tal-IUCLID u l-Mudelli Armonizzati tal-OECD.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.3)Id-data stmata tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt:
15/03/2021

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

It-tul mistenni tal-kuntratt hu ta’ 17-il xahar, li jibda fil-Q2 2021.

Dikjarazzjoni ta' ċaħda: l-informazzjoni f'dan l-avviż ta' tagħrif minn qabel hija biss indikattiva, immirata biex tiddeskrivi l-kunċett f'termini wiesgħa, u jista' jkollha bżonn ta' aġġustamenti sostanzjali, b'mod partikolari dwar l-ambitu u l-valur stmati. M'għandhiex titqies bħala finali jew li torbot.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/02/2021