Služby - 109168-2019

08/03/2019    S48    Agentury - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Mechanismus pomoci při provádění námořního územního plánování

2019/S 048-109168

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 030-065924)

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Brussels
1049
Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE10

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Mechanismus pomoci při provádění námořního územního plánování

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASME hodlá uzavřít smlouvu na poskytnutí služeb týkajících se mechanismu pomoci, který nabízí podpůrné služby, technické poradenství a studijní práci v rámci provádění námořního územního plánování (směrnice 2014/89/EU).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/03/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 030-065924

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
VII.2)Další dodatečné informace:

Změny specifikací nabídkového řízení v bodě 1.4 Úkoly, bodě 1.6 Všeobecné pokyny k metodice a v bodě 4.3.4. Kritéria a doklady technické a odborné způsobilosti. Změny přílohy 2.2 Technická způsobilost, část B Kritéria týkající se týmu poskytujícího službu.