Tjenesteydelser - 109168-2019

08/03/2019    S48    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Støttemekanisme til gennemførelse af maritim fysisk planlægning

2019/S 048-109168

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 030-065924)

Legal Basis:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Brussels
1049
Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE10

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/easme/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støttemekanisme til gennemførelse af maritim fysisk planlægning

Sagsnr.: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt om levering af en støttemekanisme, der omfatter støttetjenester, teknisk rådgivning og undersøgelsesarbejde i forbindelse med gennemførelsen af maritim fysisk planlægning (direktiv 2014/89/EU).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 030-065924

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ændringer i udbudsspecifikationerne under afsnit 1.4 Opgaver, afsnit 1.6 Generel vejledning om metodologi og afsnit 4.3.4. Kriterier og dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Ændringer i bilag 2.2 Teknisk kapacitet under afsnit B — Kriterier med hensyn til det team, der leverer tjenesteydelsen.