Servizzi - 109168-2019

08/03/2019    S48    Aġenziji) - Servizzi - Tagħrif ieħor - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Implimentazzjoni ta' Ppjanar Spazjali Marittimu

2019/S 048-109168

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 030-065924)

Legal Basis:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Brussels
1049
Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE10

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Mekkaniżmu ta' Għajnuna għall-Implimentazzjoni ta' Ppjanar Spazjali Marittimu

Numru ta' referenza: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-provvista ta' mekkaniżmu ta' għajnuna teknika li toffri servizzi ta' appoġġ, pariri tekniċi u xogħol ta' studju għall-implimentazzjoni tal-Ippjanar Spazjali Marittimu (id-Direttiva 2014/89/UE).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/03/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 030-065924

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi taħt it-Taqsima 1.4 Xogħlijiet, it-Taqsima 1.6 Gwida Ġenerali dwar il-Metodoloġija u t-Taqsima 4.3.4. Il-kriterji tal-ħila teknika u professjonali u l-evidenza. Bidliet fl-Anness 2.2 Il-ħila teknika taħt it-Taqsima B — Kriterji relatati mat-tim li jipprovdi s-servizz.