Tjänster - 109168-2019

08/03/2019    S48    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Stödmekanism för genomförandet av fysisk planering i kust- och havsområden

2019/S 048-109168

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 030-065924)

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag EASME.A.3.2 – Scientific advice and control
Postadress: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/easme/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stödmekanism för genomförandet av fysisk planering i kust- och havsområden

Referensnummer: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Easme önskar ingå ett tjänsteavtal för tillhandahållande av en stödmekanism som erbjuder stödtjänster, teknisk rådgivning och undersökningar för genomförandet av fysisk planering i kust- och havsområden (direktiv 2014/89/EU).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 030-065924

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
VII.2)Övriga upplysningar:

Ändringar i förfrågningsunderlaget under avsnitt 1.4 Uppgifter, avsnitt 1.6 Allmänna riktlinjer avseende metod och avsnitt 4.3.4 Kriterier och bevis för teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ändringar i bilaga 2.2 Teknisk kapacitet under avsnitt B — Kriterier för den arbetsgrupp som tillhandahåller tjänsten.