A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 109184-2017

24/03/2017    S59

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 059-109184

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sportlétesítmény működtetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 123 682 573.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212225 Sportcsarnok építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatási területén található 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Az 1088/2014. (II.28.) Korm. határozat rögzítette a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítására vonatkozó feladatokat. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II.28.) Korm. rendelet a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítását kiemelt jelentőségű közigazgatási üggyé nyilvánította. Ennek keretében az ajánlatkérő az alábbi feladatokat várja el az ajánlattevőtől:

a) A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

a) Sportcsarnok

— Beépített alapterület (Brutto): 3 850,25 m2,

— Építménymagasság: 8,69 m.

Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: Az épület keleti oldalán 424 fős fix lelátó kerül elhelyezésre, a csarnok északi és déli hosszoldalán mobil lelátók, oldalanként 448 fős, összesen 1320 férőhelyes kivitelben. A sportcsarnokot sportpadlóval kell ellátni (2 205 nm).

b) Kollégium és kiszolgáló létesítmény (tantermek és étterem):

— Beépített alapterület (Bruttó): 1 868,99 m2,

— Összes nettó terület teraszok nélkül: 1 527,89 m2,

— Összes nettó terület teraszokkal együtt: 1 817,49 m2,

— Építménymagasság: 3,04 m.

Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: A kollégium 32 db 2 fős kollégiumi szobából, ebből 4 db mozgáskorlátozottak számára használhatóan kialakított szobaegységből, továbbá 2 betegszobából, 2 db apartmanból, tanári pihenőből és vendégszobából áll. Az étterem az első, keleti épületszárnyban helyezkedik el.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 196-353127
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 123 682 573.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) V.2.2 ponthoz:

A W-F Konzorcium tagja, a FÉSZ Zrt. a Kkv. törvény hatálya alá tartozik: középvállalkozás.

2) V.2.5) ponthoz: Alvállalkozók bevonásával megvalósított részfeladatok:

zsaluzás, állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vb. munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, fém- és könnyű épületszerkezet szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítészeti munkák, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem), szigetelés, árnyékolók beépítése, közműcsatorna-építés, erősáramú munkák, gyengeáramú munkák, épületautomatikai munkák, tűzjelző kiépítési munkák, felvonó építési munkák, épületgépészeti munkák, belsőépítészeti munkák, sporttechnológiai építési munkák, kőburkolat készítése

3) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. STRABAG Építő Kft. Magyar Bau Holding Zrt. Konzorcium.

Vezető: STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület), adószáma: 12961555-4-43.

Tag: Magyar Bau Holding Zrt., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület), adószáma: 10776456-4-43.

2. ZÁÉV Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., adószáma: 10738885-2-20.

3. W-F Konzorcium.

Vezető: West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vender Park, Huber u. 1., adószáma: 11469830-2-44.

Tag: FÉSZ Zrt. 9400 Sopron, Ipar körút 13., adószáma: 11121426-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2017