Lieferungen - 109275-2023

21/02/2023    S37

Polen-Danzig: Feuerwehrfahrzeuge

2023/S 037-109275

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 018-048449)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000173568
Postanschrift: ul. Sosnowa 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-251
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Michalak
E-Mail: aneta.michalak@straz.gda.pl
Telefon: +48 583477866
Fax: +48 583477833
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/kwpsp-gdansk/komenda-wojewodzka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego - nośnika kontenerowego - 1 sztuka.

Referenznummer der Bekanntmachung: WT.2370.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego – nośnika kontenerowego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 018-048449

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)
Anstatt:

1. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

muss es heißen:

1. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Działajac na podstawie art. 137 ust. 2 Zamawiajacy dokonaną zminaę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt. 3.2.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Anstatt:
Tag: 28/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Anstatt:
Tag: 28/05/2023
muss es heißen:
Tag: 30/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Anstatt:
Tag: 28/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt. 3.2. Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do "Wyjaśnienia treści SWZ, informacji o zmianie treści SWZ, informacji o przedłużeniu terminu składania ofert"..