The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 1093-2021

04/01/2021    S1

Hungary-Budapest: Engineering design services

2021/S 001-001093

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96334924
Postal address: Horvát utca 14–26.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@bfk.hu
Telephone: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://www.bfk.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001383012020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001383012020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épület építési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezés Zsámbéki-medence autóbuszos közlek fejl.

Reference number: EKR001383012020
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt előkészítés kapcsán előkészítő dokumentáció (tanulmány), engedélyezési tervek elkészítése, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71356400 Technical planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU12 Pest
Main site or place of performance:

Pest megye, Budakeszi, Budapest területe, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)Description of the procurement:

Budakeszi és környékének lakossága az elmúlt években többszörösére nőtt. Reggelenként, a csúcsidőben másfél percenként közlekedő buszjáratokon óránként 2 ezer ember utazik a fővárosba vezető Budakeszi úton, ezzel egyidőben óránként 1 000–1 200 autóban mintegy 1 500 ember közlekedik Budapest felé. A közösségi közlekedés és az autós forgalom aránya 60:40 százalék a közösségi közlekedés javára. A bedugult sávok és a gyakori torlódások miatt azonban az autóbuszok csak lassan tudnak haladni, menetidejük megnő, így a buszos közlekedés nem tud további jelentős számú utazóközönséget vonzani a Budakesziről vagy a térség más településeiről ingázók közül.

Azért, hogy a közösségi közlekedés az autózással versenyképessé váljon és kevesebb legyen a Budakeszi úton a budai agglomerációban kialakuló dugó, a Budapest Fejlesztési Központ az érintett önkormányzatokkal – a XII. kerülettel és Budakeszivel – közösen átfogó tervezési programot indít. A cél az, hogy az ott élők autókról buszokra váltsanak Budapesten belül, Budakeszi belvárosában vagy akár a környező településekről érkezve Budakeszi határában is.

A Budakeszi területén, illetve a fővárosba vezető Budakeszi úton új, szakaszos buszsávok kialakításával jelentősen javulnak az agglomeráció közösségi közlekedési feltételei, a Budakeszin tervezett P+R parkolók kiépítése pedig szintén hozzájárulhat a közösségi közlekedés részarányának növekedéséhez.

Tervezési szerződés a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt előkészítés kapcsán előkészítő dokumentáció (tanulmány), engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Magyarország Kormánya a 1738/2020. (XI.4.) Korm. határozatában a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztésének teljes körű előkészítéséről, azaz tanulmányterv készítéséről, engedélyezési tervek építési engedélyeinek megszerzéséről, kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítéséről rendelkezett, melyek megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

Általános fejlesztési célok:

— Közösségi közlekedés szolgáltatási minőségének javítása, ezzel a munkamegosztási részarányának növelése

— Csúcsidőben kiszámítható autóbuszos közlekedés biztosítása (min 2 km autóbuszsáv tervezése)

— A módváltást ösztönző infrastrukturális elemek fejlesztése (P+R min 50 db és B+R)

— A közösségi közlekedés előnyben részesítésével kapacitás bővítés, szabályozott csomópontok kialakításával

— Gépjármű forgalom rendszerszintű szabályozása, intelligens forgalom szabályozó eszközökkel

— Kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, hálózatfejlesztése

— Városias humanizált területek megtartása, létrehozása

— Közmű kérdések (pl.: csapadékvíz-elvezetés min 2 km hosszon)) korszerűsítése

Irányadó tervezési határok:

Út megnevezése:

— Budakeszi területén:

– 1103 út

– 1102 út

– 8102 út

— Budapest területén

– Budakeszi út

Határszelvények:

— Budakeszi lakott terület (kezdete/vége) tábláktól kifelé 200–500 méter

— Budapest, Budakeszi út meglévő autóbuszsáv

A tervezési feladat magában foglalja a meghatározott tervezési helyszínre vonatkozóan megalapozó vizsgálatok készítését tanulmánytervi szinten, majd azt követően az egyesített építési engedélyezési, kiviteli és tenderterv készítését a hídépítési, útépítési és minden egyéb szakági munkarész vonatkozásában. Magába foglalja a költségbecslés készítését, méret- és mennyiségszámítást, költségvetési kiírás készítését minden egyes tervfázisban, illetve a Megrendelői döntést igénylő kérdésekben a változatelemzések során is.

A jelen tervezési munka keretében szükséges a következő feladatok elvégzése:

— Műszaki koncepciót véglegesítő tanulmányterv elkészítése, valamint jóváhagyatása,

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata és szükséges mértékű módosításának elvégzése

— Környezeti Hatástanulmány (KHT) dokumentáció elkészítése

— Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat elkészítése

— Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása

— Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetési lehatárolási tervének elkészítése és jóváhagyatása

— Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése összes jogerős engedélyének megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást valamennyi terv esetén - építési engedély megszerzése

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljes körű dokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése

— Kiviteli tervek felhasználásával kivitelező beszerzéséhez dokumentáció elkészítése

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése

— Vizualizációs háttéranyagok, látványtervek elkészítése

A tervezési munka során opciós tétel a tanulmánytervben vizsgált összekötő útszakasz, egyesített engedélyezési és kiviteli tervének, valamint Környezeti hatástanulmányának elkészítése.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: M.2.1) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 25
Quality criterion - Name: M.2.2) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 520
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A tanulmánytervi vizsgálatra és azok megállapításaira hozott Megrendelői döntés alapján Budakeszi határában az országos közúthálózati elemeket (1102, 1103 és 8102) összekötő útszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.

Az opció lehívása esetén a tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges a minimum 2 km, 2X1 sávos összekötő útszakasz egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az arra vonatkozó minden engedély megszerzése.

Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) legkésőbb a tanulmánytervi vizsgálatokra hozott megrendelői döntés időpontjáig jogosult az opciót egyoldalúan lehívni.

Lehívás esetén az opció tervezési ütemének illeszkednie kell a műszaki leírás (tervezési diszpozíció) 2.3.2 pont szerinti ütemtervhez. Tervező az ajánlatában meghatározott áron köteles az opciós tételként meghatározott feladatok teljesítésére. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 520 munkanap alatt 520 naptári napot ért.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)–(2) bekezdés, 4. § és 8. §, 12–16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek be kell nyújtania.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12–14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P.1. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

P.2. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja P.1. pontban előírt, a gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét..

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) –(7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha az Adózás utáni eredménye az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül egy év esetében sem volt negatív.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

– ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

– ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal és végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatokkal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (10) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az M.2.1) és M.2.2) szakemberek olyan alapvető fontosságú feladatokat látnak el, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Az e feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik

M.1.1) legalább 1 darab, közúti csomópontot érintő belterületi közút felújításához és/vagy új építéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kivitelezési terv elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;

M.1.2) legalább 1 darab belterületi közúti, forgalomfüggően vezérelt jelzőlámpás csomópontot érintő felújításához és/vagy új építéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kivitelezési terv elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;

M.1.3) összesen minimum 1 000 méter, egybefüggő, autóbusz közlekedésre alkalmas közút felújításához és/vagy új építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési terv elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával

M.1.4) összesen minimum 1 000 méter hosszú, csapadék- és/vagy szennyvízcsatorna engedélyezési és/vagy kivitelezési terv elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább az alábbi a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

Vagy

Az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel és előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal, valamint összességében legalább 60 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel is.

M.2.2) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-KK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

Vagy

Az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) okleveles közlekedésmérnök VAGY közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal, összességében pedig legalább 5 év forgalomtechnikai tervezésben szerzett tapasztalat.

VAGY

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

Vagy

Az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal

Egy szakember egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

– M.2.1) KÉ-K

– M.2.2) KÉ-KK vagy KÉ-K

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft (HUF).

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó) Tervezési Díjrészlete. A késedelmi kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,5 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg – Teljesítési Szakaszonként külön-külön – nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 20.%-át (húsz. százalék).

Szerződésszegési kötbér: kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték, mértéke a kötbéralap 20.%-a. A szerződésszegési kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 20.%-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

A kötbérmaximumok elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy annak körülményei fennállása esetén attól elállni.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 36 hónapig, a szerződésben részletezett módon..

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, áfa nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, áfa nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevőként szerződő fél 3 számla benyújtására jogosult.

1. részszámla a Végleges tanulmánytervi vizsgálatok leszállítását követően, melynek mértéke: 20 %

2. részszámla Végleges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és leszállítása minden szakágra kiterjedően, minden érintett által jóváhagyott Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetői Lehatárolási helyszínrajzzal együtt. Engedélyezési eljárás megindítását követően, melynek mértéke: 30 % (opció lehívása esetén 48 %)

3. végszámla Összes jogerős engedély megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást. Az építési engedélyben szereplő előírások, feltételek átvezetésével „véglegesített” engedélyezési tervdokumentáció leszállítása Megrendelő felé. Tenderdokumentációval együtt., melynek mértéke: 20 %.(opció lehívása esetén (32 %)

Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)–(6), (10)–(12) bek. és Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek. rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/01/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/01/2021
Local time: 13:00
Place:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001383012020

Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001383012020

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megrendelő saját felelősségi körbe venné, ami észszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

1. Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, az M.2.1)–M.2.2) szakemberek tapasztalata szempontnál az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0–10 pont.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5. A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 80 000 000 HUF/év és 40 000 000 HUF/káresemény mértékben.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését.

14. FAKSZ: Erdei Gábor 01061

15. A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

16. AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

17. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

19. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

21. Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti: amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó – 131. § (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Illetve eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint e szerint felfüggesztő feltételként köti ki.

22. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 napot ért.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2020