Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 109516-2021

05/03/2021    S45

Magyarország-Miskolc: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 045-109516

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Északerdő Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Telefon: +36 46501501
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszakerdo.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése 2

Hivatkozási szám: EKR000922092020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 569 730 064.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna vasútvonal (Miskolc 30125, 30233, 30655, 30686, 30775, 30903/9, 31503, 31502, 31501, 31340, 31338, 01039, 38133, 01041/2, 01041/1, 01042, 38399, 38405, 38397, 38402/4, 01051/,01052, 01134)

331. sz. Papírgyár – Mahóca vasútvonal és 2505 jelű közút Csanyik-völgyi keresztezése (Miskolc 31334/1, 01213/2, 01213/1;)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lillafüredi Állami Erdei Vasút (továbbiakban: LÁEV) fejlesztése tárgyú projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására irányuló mélyépítési beruházások kivitelezése a részletes tervdokumentációnak és műszaki leírásnak megfelelően.

330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna fővonal rekonstrukciója

760 mm nyomtávolságú keskeny nyomközű vasúti pálya bontása 14 km-en, a felbontott anyagok osztályozása, válogatása, a felbontott pálya helyén új 760 mm nyomtávolságú vasúti pálya építése kiviteli tervek alapján. Állomások és utasfogadó terek (peronok) felújítása, új peronok építése, 1 db új megállóhely létesítése, meglevő műtárgyak felújítása (hidak, átereszek, alagutak), új műtárgyak (átereszek) építése, 2 db biztosítóberendezés (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezés) korszerűsítése.

Meglevő, bontandó pálya főbb adatai:

— sínrendszer: 23,6 kg/fm-es „i”, vegyesen 8, 9, 12, 24 m hosszú sínszálakból, nyíltlemezes, síncsavar lekötéssel, vegyesen 4 és 6 lyukú hevederes illesztéssel, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók,

— jellemzően talpfa keresztaljak, vegyesen telített és nem telített anyagból, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók – az újrafelhasználandó talpfák jellemzően fel vannak jelölve,

— ágyazat vegyesen dolomit, bazalt/andezit és mészkő zúzottkő, ami a tervek alapján részben az új pálya alépítményeként hasznosítandó.

Építendő új pálya főbb adatai:

— alkalmazandó sínrendszer: legalább 23,6 kg/fm-es „S24” jelű sínrendszer, egyenes szakaszokon 12, míg ívekben helyszínen hegesztendő 24 fm-es sínszálakból, nyílt lemezes, síncsavaros lekötéssel, egyenes szakaszokon 4 lyukú, míg ívekben 6 lyukú hevederes illesztéssel,

— alkalmazandó keresztaljak: legalább 10G jelű vasbeton aljak, cserélhető műanyag csőtiplikkel, jellemző nyomtávolságok szerint gyártva (760 mm „alap” nyomtáv és a szükséges nyombővítéses változatok), 60 m és ennél kisebb sugarú ívekben vezetősín fogadására alkalmas kivitelben. Nyomtáv átmeneteknél műanyag keménygumi betétes, helyszínen fúrandó változat is elfogadott,

— alkalmazandó ágyazati kőanyag: vasútépítéshez alkalmas bazalt/andezit zúzottkő – legalább 32/50-B jelű

— nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel

Felújítandó állomások és egyéb szolgálati helyek:

— 6 db jellemzően kétvágányos állomás,

— 1 db forgalmi telep (Diósgyőr-Majláth forgalmi telep) 2 vonatfogadó, 2 tároló-, 6 kocsiszíni, 2 mozdonyszíni, 2 javítóműhelyi és 2 egyéb célú vágánnyal, vasúti-közúti homlokrakodó rámpával.

A forgalmi telepen a vasúti pályahálózat felújításán / építésén túl feladat továbbá:

O a telephelyi közműhálózat (ivó-, szenny- és csapadékvíz) felújítása,

O erős- és gyengeáramú hálózat újjépítése

O jellemzően zúzalékos burkolatú közlekedőutak (gyalogos és gépjármű) építése,

O kertészeti rendezés külön tervek szerint

O kocsiszín aljzatbeton építése

O járműmosó és üzemanyagtöltő állás felépítményének építése és eszközeinek telepítése

O telephelyi kerítés felújítása a Hegyalja út mentén (~207 m hosszon, leszegve, 1,5 m magassággal fém szerkezetre csavarozva,

O rakodótámfal felújítása ~65 m hosszon a „homokoló / kihúzó” vágány mellett,

O a forgalmi telep vágányhálózata jellemzően bontott „i” és „kis sínes” sínrendszerrel és szintén bontott fa és használt betonaljakkal (6G és 10G jelű) újítandó fel

— 1 db deltavágány.

Építendő új peronok:

— SK+30 cm magas peron: 2 db,

— SK+15 cm magas peron: 4 db,

— SK+15/30 cm magas középperon: 1 db.

Felújítandó műtárgyak:

— 4 db acélhíd (7 – 60 m közti össznyílásokkal),

— 2 db boltozott betonhíd,

— 20 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka (vegyesen felújítás, vagy bontás és újjáépítés),

— 2 db alagút (112 és 120 m hosszú).

Építendő új műtárgyak:

— 33 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok

Bontandó műtárgyak:

— 5 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka.

Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése a tervdokumentáció szerint

Átépítendő biztosítóberendezések (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezések): 2 db

331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal 8+05,551. szelvényében fekvő útátjáró (2505 sz. közút) felújítása tervdokumentáció szerint

Kapcsolódó egyéb munkarészek

Miskolc-Dorottya utca állomás melletti parkoló építése

Diósgyőr-Majláth zászlótartó helyreállítása, parkosítás, kiállított szobormozdony áthelyezése új talapzatra és helyre

Lillafüred állomás melletti korlát építése

Pisztrángtelep megállóhely mentén új kerítés és kapu építése

Pisztrángtelep – Közép-Garadna parkoló (rakodó) közti gyalogösvény (tanösvény) építése

Közép-Garadna parkoló kijelölése, parkoló be- és kijárati utak kiépítése

Irányító és tájékoztató táblák készítése típusterv szerint, kihelyezése Megrendelővel egyeztetett helyszínekre

A 2020-ban 100 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút történetét bemutató kiadvány teljes körű kivitelezése

Kis értékű beszerzések külön jegyzék szerint

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti vagy vasúti műtárgyakhoz kapcsolódó építési-szerelési munkában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 182-436264
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: E/729-1/2021
Elnevezés:

LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése 2

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18436312
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2053
Ország: Magyarország
E-mail: szilvagyi.zoltan@hidtam.hu
Telefon: +36 204874685
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 550 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 569 730 064.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vasúti pályaépítés, Útépítés -Nagyelemes útátjárók, P+R parkoló, Útátjárók, Műtárgyépítés, Közművek, Biztosítóberendezés,

Kisértékű beszerzések, egyéb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte el az ajánlatok bírálatát, erre való tekintettel a következő ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra:

Kelet-Út Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14., 11896447-2-15), Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., 14564477-2-18), Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73., 13961149-2-44), A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 24857538-2-44), Pálya-Vasút Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Dr Petz Lajos utca 13. Fszt/4., 13791843-2-08) és Peka Bau 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1. 12513712-2-05), Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23., 25811058-2-18), Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Csaba utca 9., 10678547-2-08)

2. Ajánlatkérő 19 730 064 HUF-al megemeli a rendelkezésre álló fedezet mértékét a szerződés megkötése érdekében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3), (7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2021