Services - 109550-2020

Display compact view

05/03/2020    S46

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of military vehicles

2020/S 046-109550

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignoto g. 6, For the attention of: Rasa Vyšniauskienė, Vilnius 01144, Lithuania. Telephone: +370 52785045. E-mail: rasa.vysniauskiene@kam.lt

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 3.10.2019, 2019/S 191-465289)

Object:
CPV:50630000 Repair and maintenance services of military vehicles

Repair and maintenance services of military vehicles

Incomplete procedure
The awarding procedure has been declared unsuccessful
The contract may be the object of a re-publication

Other additional information

Pirkimo procedūros baigtos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 2 p., atmetus vienintelį gautą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.