Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 109763-2020

06/03/2020    S47

Polen-Warszawa: Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

2020/S 047-109763

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 032-074107)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCG)
CVR-nummer: 140232006
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://frontex.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://frontex.europa.eu/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

Sagsnr.: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med rammeaftalen er at levere en effektiv IKT-løsning (dvs. A2SISII-systemet), der vil gøre det muligt for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet på linje med gældende forordninger (f.eks. forordningerne (EU) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Kontraktens genstand er udvikling af en IKT-softwareløsning, der gør det muligt for EBCG's teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet — herefter defineret som A2SISII-systemet, inklusive leverancerne knyttet til systemets design, udvikling, implementering samt undervisning af brugere (interne og eksterne) og administratorer. Rammeaftalen, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører endvidere levering af produkter og tjenesteydelser til support og vedligeholdelse af A2SISII-systemet og gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 032-074107

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 16/03/2020
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 23/03/2020
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: