Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 109772-2020

Submission deadline has been amended by:  183260-2020
TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги по графичен дизайн и творчески услуги за работната среща по графичен дизайн на Групата на ЕИБ
NDНомер на публикацията на обявлението109772-2020
PDДата на публикуване06/03/2020
OJНомер на броя на ОВ S47
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска инвестиционна банка (ЕИБ)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска инвестиционна банка
DSДокумент изпратен28/02/2020
DTКраен срок за подаване18/05/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79822500 - Услуги по графично проектиране
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eib.org
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС