Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luxemburg-Luxemburg: Matkaviestintä

2020/S 047-109778

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Matkaviestintä

Viitenumero: AO 713
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64212000 Matkapuhelinpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä yksittäinen palveluja koskeva puitesopimus matkaviestintäpalvelujen ja oheislaitteiden toimittamista varten. Vähintään seuraavat matkaviestintäpalvelut on toimitettava: puheviestintä, dataviestintä ja tekstiviestit (SMS).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
64210000 Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilintarkastustuomioistuin tarvitsee korkealaatuisia matkaviestintäpalveluja. Vähintään seuraavat matkaviestintäpalvelut on toimitettava: puheviestintä, dataviestintä ja tekstiviestit (SMS).

Matkaviestinnän on oltava mahdollista Luxemburgissa, kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa ja käytännössä kaikilla kaupunkialueilla eri puolilla maailmaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/07/2020
päättymispäivä: 30/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan unionin yleinen talousarvio.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajat, jotka ovat jossakin varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa mainituista tilanteista, eivät saa osallistua tähän avoimeen tarjouspyyntöön, eikä sopimusta voida tehdä kyseisten tarjoajien kanssa.

Tarjoajien on kyettävä laillisesti suorittamaan palvelusopimus, jota varten ne tekevät hakemuksen. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat oikeuskelpoisuutta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:

(a) todiste kirjoittautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajien sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti,

(b) selkeä jäljennös niiden henkilöiden nimeämisilmoituksesta, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa sopimusten tekemisessä, mikäli ilmoitus ei sisälly edellä mainittuun asiakirjaan.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava tarvittava taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne voidakseen suorittaa puitesopimus sopimusehtojen mukaisesti, kun huomioidaan sopimuksen arvo ja laajuus. Jos tilintarkastustuomioistuin epäilee tarjoajan toimittamien tietojen perusteella tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta tai jos tilanne on selvästi riittämätön sopimuksen suorittamiseksi, tarjous voidaan hylätä ilman, että tarjoaja voi vaatia minkäänlaisia taloudellisia korvauksia. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:

— tilinpäätöstiedot tai otteet niistä ajalta, joka vastaa 2:a viimeksi päättynyttä tilikautta,

— ilmoitus tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin liittyvästä keskimääräisestä vuotuisesta erityisliikevaihdosta kummankin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Talouden toimijoiden tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin liittyvän vuotuisen liikevaihdon on oltava vähintään 400 000 EUR kummankin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet, jotta ne voivat suorittaa puitesopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5).

Tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet arvioidaan tarjoajan vaadittujen palvelujen kannalta merkityksellisen asiantuntemuksen perusteella. Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevat asiakirjat:

— asiakirja, jolla osoitetaan, että yrityksellä on valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja vähintään 1:ssä EU:n jäsenvaltiossa,

— todisteet vähintään 3 referenssistä (sopimuksesta) merkityksellisimmältä asiakkailta 3:n viime vuoden ajalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

— tarjoajalla on oltava on valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja vähintään 1:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Tarjoajan on hankittava valtuudet tarjota matkapuhelinpalveluja Luxemburgissa ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista,

— tarjoajan on täytynyt suorittaa vähintään 3 tämän tarjouspyynnön kohdetta vastaavaa sopimusta 3:n viime vuoden aikana. Todisteena kokemuksestaan tarjoajan on toimitettava vähintään 3 referenssistä (sopimuksesta) merkityksellisimmiltä asiakkailta 3:n viime vuoden ajalta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/04/2020
Paikallinen aika: 18:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/04/2020
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä kansallisuudet vähintään 2 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Tarjoajien on esitettävä sähköisen toimitusjärjestelmän luoma todiste toimittamisesta sekä allekirjoitettava läsnäololomake.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouksen tekeminen ei oikeuta tarjoajia tulemaan valituksi sopimusosapuoleksi eikä saamaan mitään korvauksia aiheutuneista kuluista.

Mahdolliset lisätiedot, mukaan luettuina edellä mainitut tiedot, ovat saatavilla ainoastaan sähköistä tarjoamista koskevalla ”eTendering”-verkkosivustolla. Tarjoajia kehotetaan painokkaasti vierailemaan sivustolla säännöllisesti, sillä lisätietoja voidaan julkaista milloin tahansa ennen tarjousten jättämisen määräaikaa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Service des appels d’offres et contrats
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46955
Internetosoite: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/02/2020