Szolgáltatások - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luxemburg-Luxembourg: Mobilkommunikáció

2020/S 047-109778

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobilkommunikáció

Hivatkozási szám: AO 713
II.1.2)Fő CPV-kód
64212000 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen pályázati felhívás célja egyetlen keretszerződés odaítélése mobiltelefonos-szolgáltatások és kapcsolódó berendezések biztosítására. Az alábbi mobilkommunikációs szolgáltatásokat kell biztosítani: hangkommunikáció, adatkommunikáció, szöveges üzenetek (SMS).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64210000 Távbeszélő és adatátviteli szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
A teljesítés fő helyszíne:

Luxembourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Számvevőszék kiváló minőségű mobilkommunikációs szolgáltatásokra tart igényt. Legalább az alábbi mobilkommunikációs szolgáltatásokat kell biztosítani: hangkommunikáció, adatkommunikáció, szöveges üzenetek (SMS).

A mobilkommunikációt lehetővé kell tenni Luxemburgban, az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint virtuálisan a világ bármely városi térségében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2020
Befejezés: 30/06/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió általános költségvetése

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében meghatározott helyzetek bármelyikében lévő ajánlattevők kizárásra kerülnek a jelen nyílt pályázati felhívásból, és számukra nem ítélhető oda szerződés.

A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A jogi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:

(a) annak igazolása, hogy az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe;

(b) a pályázó szerződéskötés során való képviseletére felhatalmazott személy(ek) kinevezéséről szóló dokumentum olvasható példánya, amennyiben azt a fent említett dokumentum nem tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak – a keretszerződés értékére és jelentőségére való tekintettel – rendelkezniük kell a keretszerződés szerződéses rendelkezések szerinti végrehajtásához szükséges gazdasági és pénzügyi felkészültséggel. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, akkor a pályázat elutasításra kerülhet. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre. A pályázónak a pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:

— az utóbbi 2 lezárt évnek megfelelő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások vagy azok kivonatai,

— a pályázati felhívás által lefedett szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozó konkrét éves forgalomról készült kimutatás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A gazdasági szereplőknek a pályázati felhívás által lefedett szolgáltatásokhoz kapcsolódó minimális éves forgalmának az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év vonatkozásában legalább 400 000 EUR-nak kell lennie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak – a keretszerződés értékére és jelentőségére való tekintettel – rendelkezniük kell a keretszerződés szerződéses rendelkezések szerinti teljesítéséhez szükséges technikai és szakmai felkészültséggel. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap).

A technikai és szakmai felkészültség értékelése a pályázónak az előírt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértelme alapján történik. A technikai és szakmai alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtani:

— olyan dokumentum, amely tanúsítja, hogy a vállalat jogosult mobiltelefonos szolgáltatások nyújtására legalább egy tagállamban,

— legalább 3 referenciára (szerződésre) vonatkozó igazolás az elmúlt 3 év leginkább releváns ügyfeleitől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— a pályázónak jogosultnak kell lennie mobiltelefonos szolgáltatások nyújtására az EU legalább egy tagállamában. A pályázónak még a szolgáltatásnyújtást megelőzően be kell szereznie a mobiltelefonos szolgáltatások Luxemburgban történő nyújtására vonatkozó engedélyt;

— a pályázónak az elmúlt 3 évben már teljesítenie kellett legalább 3 hasonló, a jelen pályázati felhívás tárgyával összefüggő szerződést. Ennek igazolására a pályázónak be kell nyújtania az elmúlt 3 év leginkább releváns ügyfeleitől származó legalább 3 referenciát (szerződést).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/04/2020
Helyi idő: 18:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/04/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból el kell küldeniük a képviselők teljes nevét és állampolgárságát legalább 2 munkanappal a tenderbontás előtt a következő címre: eca-procurement.service@eca.europa.eu

A képviselőknek be kell mutatniuk az eSubmission által generált benyújtási elismervényt, és alá kell írniuk a jelenléti ívet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A pályázás nem teremt jogosultságot sem a szerződés elnyerésére, sem a felmerült költségekkel kapcsolatos kompenzációra.

Mindennemű egyéb információ – beleértve a fent említetteket is – kizárólag az eTendering (e-pályázati) oldalon keresztül kerül közzétételre, ezért javasoljuk a pályázóknak ennek rendszeres figyelemmel kísérését, mivel a pályázatok benyújtási határidejének végéig bármikor közzétételre kerülhetnek további információk.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Fellebbezéseket az Európai Unió Törvényszékéhez lehet benyújtani a vesztes fél értesítését követő 2 hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor a szóban forgó fél megismerte a vonatkozó körülményeket. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Számvevőszék, Service des appels d'offres et contrats
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetcím: http://www.eca.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2020