Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

2020/S 047-109778

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

Numru ta' referenza: AO 713
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti qed timmira li tagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz singolu għall-provvista ta' servizzi ta' telefonija bil-mowbajl u t-tagħmir assoċjat. Mill-inqas se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
64210000 Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Qorti teħtieġ servizzi ta' komunikazzjonijiet ta' kwalità għolja bil-mowbajl. Mill-inqas, se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

Komunikazzjonijiet bil-mowbajl għandhom ikunu possibbli fil-Lussemburgu, fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u prattikament f'kull żona urbana fid-dinja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Bidu: 01/07/2020
Tmiem: 30/06/2024
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dawk li jitfgħu l-offerti li jinsabu f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament Finanzjarju se jitwarrbu milli jieħdu sehem f'din is-sejħa miftuħa għall-offerti u ma jingħatawx il-kuntratt.

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom ikunu legalment kapaċi li jwettqu l-kuntratt ta' servizz li japplikaw għalih. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila legali se jintalbu mingħand dawk li jitfgħu l-offerti li lilhom jista' jkun propost l-għoti tal-kuntratt:

(a) prova tar-reġistrazzjoni fir-reġistru professjonali jew tal-kummerċ taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fis-seħħ skont il-leġislazzjoni tal-pajjiż fejn joqogħdu dawk li jitfgħu l-offerti;

(b) kopja leġibbli tal-avviż tal-ħatra tal-persuna/i awtorizzata(i) li tirrappreżenta/jirrappreżentaw lil dak li jitfa' l-offerta fil-konklużjoni tal-kuntratti, jekk ma tkunx inkluża fid-dokument imsemmi hawn fuq.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dawk li jitfgħu offerti jrid ikollhom l-ħila ekonomika u finanzjarja meħtieġa sabiex iwettqu l-QTK skont il-provvedimenti kuntrattwali, billi jitqiesu l-valur u l-iskala tiegħu. Jekk, fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija minn dak li jitfa' l-offerta, il-Qorti jkollha dubji serji dwar il-ħila ekonomika u finanzjarja ta' dak li jitfa' l-offerta jew jekk dan jidher li mhux biżżejjed għat-twettiq tal-kuntratt, l-offerta tista' titwarrab mingħajr ma dak li jitfa' l-offerti jkun jista' jitlob kwalunkwe kumpens finanzjarju. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila ekonomika u finanzjarja se jintalbu mingħand dawk li jitfgħu l-offerti li lilhom jista' jkun propost l-għoti tal-kuntratt:

— rendikonti finanzjarji jew l-estratti tagħhom għal perijodu daqs l-aħħar tliet (2) snin li għalihom ingħalqu l-kontijiet,

— rendikont tad-dħul annwali speċifiku li jirrelata mas-servizzi koperti minn din is-sejħa għall-offerti għal kull waħda mill-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom il-kontijiet ingħalqu.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

L-operaturi ekonomiċi għandu jkollhom dħul annwali minimu li jirrelata mas-servizzi koperti minn din is-sejħa għall-offerti għal kull waħda mill-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom il-kontijiet ingħalqu, ekwivalenti jew iżjed minn 400 000 EUR.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dawk li jitfgħu l-offerti jrid ikollhom ħila teknika u professjonali meħtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu l-QTK skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt, filwaqt li jitqies il-valur u l-firxa tiegħu. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta.

Il-ħila teknika u professjonali se tkun iġġudikata fuq il-bażi tal-kompetenza ta' dak li jitfa' l-offerta rilevanti għas-servizzi meħtieġa. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila teknika u professjonali għandhom jiġu pprovduti mal-offerta:

— dokument li jiċċertifika li l-kumpanija hija awtorizzata tipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari f'tal-inqas wieħed mill-Istati Membri tal-UE,

— evidenza ta' mill-inqas 3 referenzi (kuntratti) tal-aktar klijenti rilevanti fl-aħħar 3 snin.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

— dak li jitfa' l-offerta għandu jkun awtorizzat li jipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari f’tal-inqas wieħed mill-Istati Membri tal-UE. Qabel il-bidu tal-provvista ta' servizz, dak li jitfa' l-offerta għandu jikseb awtorizzazzjoni sabiex jipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari fil-Lussemburgu,

— dak li jitfa' l-offerta jrid ikun wettaq, fl-aħħar 3 snin, mill-inqas 3 kuntratti simili, f'termini ta' suġġett, ta' din is-sejħa għall-offerti. Bħala prova ta' esperjenza, huwa għandu jipprovdi 3 referenzi (kuntratti) tal-aktar klijenti rilevanti fl-aħħar 3 snin.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/04/2020
Ħin lokali: 18:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/04/2020
Ħin lokali: 15:00
Post:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-nazzjonalità tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) ta' xogħol bil-quddiem lil eca-procurement.service@eca.europa.eu

Ir-rappreżentanti se jintalbu jippreżentaw riċevuta tat-tfigħ iġġenerata mill-eSubmission u jiffirmaw karta tal-attendenza.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-att tat-tfigħ tal-offerti ma jagħtix id-dritt lil dawk li jitfgħu l-offerti li jingħataw il-kuntratt jew li jirċievu xi kumpens għall-ispejjeż li jagħmlu.

Kull tagħrif addizzjonali inkluż dak imsemmi hawn fuq se jkun disponibbli biss fuq l-e-Tendering, għalhekk dawk li jitfgħu l-offerti huma mitluba li jikkonsultawh fuq bażi regolari peress li tagħrif addizzjonali jista' jiżdied fi kwalunkwe mument sad-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Appell lill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fi żmien xahrejn (2) minn meta dak li qed iressaq l-appell kien innotifikat dwar is-suċċess jew le tal-offerta tiegħu, u fin-nuqqas ta' dan, tad-data meta sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Service des appels d'offres et contrats
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Indirizz tal-Internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/02/2020