Servizzi - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

2020/S 047-109778

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

Numru ta' referenza: AO 713
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti qed timmira li tagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz singolu għall-provvista ta' servizzi ta' telefonija bil-mowbajl u t-tagħmir assoċjat. Mill-inqas se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
64210000 Servizzi tat-trasmissjoni tal-telefon u tad-data
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Qorti teħtieġ servizzi ta' komunikazzjonijiet ta' kwalità għolja bil-mowbajl. Mill-inqas, se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

Komunikazzjonijiet bil-mowbajl għandhom ikunu possibbli fil-Lussemburgu, fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u prattikament f'kull żona urbana fid-dinja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Bidu: 01/07/2020
Tmiem: 30/06/2024
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dawk li jitfgħu l-offerti li jinsabu f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament Finanzjarju se jitwarrbu milli jieħdu sehem f'din is-sejħa miftuħa għall-offerti u ma jingħatawx il-kuntratt.

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom ikunu legalment kapaċi li jwettqu l-kuntratt ta' servizz li japplikaw għalih. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila legali se jintalbu mingħand dawk li jitfgħu l-offerti li lilhom jista' jkun propost l-għoti tal-kuntratt:

(a) prova tar-reġistrazzjoni fir-reġistru professjonali jew tal-kummerċ taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fis-seħħ skont il-leġislazzjoni tal-pajjiż fejn joqogħdu dawk li jitfgħu l-offerti;

(b) kopja leġibbli tal-avviż tal-ħatra tal-persuna/i awtorizzata(i) li tirrappreżenta/jirrappreżentaw lil dak li jitfa' l-offerta fil-konklużjoni tal-kuntratti, jekk ma tkunx inkluża fid-dokument imsemmi hawn fuq.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dawk li jitfgħu offerti jrid ikollhom l-ħila ekonomika u finanzjarja meħtieġa sabiex iwettqu l-QTK skont il-provvedimenti kuntrattwali, billi jitqiesu l-valur u l-iskala tiegħu. Jekk, fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija minn dak li jitfa' l-offerta, il-Qorti jkollha dubji serji dwar il-ħila ekonomika u finanzjarja ta' dak li jitfa' l-offerta jew jekk dan jidher li mhux biżżejjed għat-twettiq tal-kuntratt, l-offerta tista' titwarrab mingħajr ma dak li jitfa' l-offerti jkun jista' jitlob kwalunkwe kumpens finanzjarju. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila ekonomika u finanzjarja se jintalbu mingħand dawk li jitfgħu l-offerti li lilhom jista' jkun propost l-għoti tal-kuntratt:

— rendikonti finanzjarji jew l-estratti tagħhom għal perijodu daqs l-aħħar tliet (2) snin li għalihom ingħalqu l-kontijiet,

— rendikont tad-dħul annwali speċifiku li jirrelata mas-servizzi koperti minn din is-sejħa għall-offerti għal kull waħda mill-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom il-kontijiet ingħalqu.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

L-operaturi ekonomiċi għandu jkollhom dħul annwali minimu li jirrelata mas-servizzi koperti minn din is-sejħa għall-offerti għal kull waħda mill-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom il-kontijiet ingħalqu, ekwivalenti jew iżjed minn 400 000 EUR.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dawk li jitfgħu l-offerti jrid ikollhom ħila teknika u professjonali meħtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu l-QTK skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt, filwaqt li jitqies il-valur u l-firxa tiegħu. Stqarrija fuq l-unur dwar il-kriterji tat-twarrib u tal-għażla (l-Anness 3 tal-istedina għall-offerti — il-Formola 5), b'data u firma xierqa minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta, għandha tiġi pprovduta mal-offerta.

Il-ħila teknika u professjonali se tkun iġġudikata fuq il-bażi tal-kompetenza ta' dak li jitfa' l-offerta rilevanti għas-servizzi meħtieġa. Id-dokumenti li ġejjin fejn tidħol il-ħila teknika u professjonali għandhom jiġu pprovduti mal-offerta:

— dokument li jiċċertifika li l-kumpanija hija awtorizzata tipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari f'tal-inqas wieħed mill-Istati Membri tal-UE,

— evidenza ta' mill-inqas 3 referenzi (kuntratti) tal-aktar klijenti rilevanti fl-aħħar 3 snin.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

— dak li jitfa' l-offerta għandu jkun awtorizzat li jipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari f’tal-inqas wieħed mill-Istati Membri tal-UE. Qabel il-bidu tal-provvista ta' servizz, dak li jitfa' l-offerta għandu jikseb awtorizzazzjoni sabiex jipprovdi servizzi ta' telefonija ċellulari fil-Lussemburgu,

— dak li jitfa' l-offerta jrid ikun wettaq, fl-aħħar 3 snin, mill-inqas 3 kuntratti simili, f'termini ta' suġġett, ta' din is-sejħa għall-offerti. Bħala prova ta' esperjenza, huwa għandu jipprovdi 3 referenzi (kuntratti) tal-aktar klijenti rilevanti fl-aħħar 3 snin.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/04/2020
Ħin lokali: 18:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/04/2020
Ħin lokali: 15:00
Post:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-nazzjonalità tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) ta' xogħol bil-quddiem lil eca-procurement.service@eca.europa.eu

Ir-rappreżentanti se jintalbu jippreżentaw riċevuta tat-tfigħ iġġenerata mill-eSubmission u jiffirmaw karta tal-attendenza.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-att tat-tfigħ tal-offerti ma jagħtix id-dritt lil dawk li jitfgħu l-offerti li jingħataw il-kuntratt jew li jirċievu xi kumpens għall-ispejjeż li jagħmlu.

Kull tagħrif addizzjonali inkluż dak imsemmi hawn fuq se jkun disponibbli biss fuq l-e-Tendering, għalhekk dawk li jitfgħu l-offerti huma mitluba li jikkonsultawh fuq bażi regolari peress li tagħrif addizzjonali jista' jiżdied fi kwalunkwe mument sad-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Appell lill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fi żmien xahrejn (2) minn meta dak li qed iressaq l-appell kien innotifikat dwar is-suċċess jew le tal-offerta tiegħu, u fin-nuqqas ta' dan, tad-data meta sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Service des appels d'offres et contrats
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Indirizz tal-Internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/02/2020