Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 109786-2020

06/03/2020    S47

Belgie-Brusel: Pojištění asistenčních služeb a životní pojištění a pojištění invalidity pro členy, delegáty Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), zástupce a odborníky EHSV

2020/S 047-109786

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 023-050156)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Poštovní adresa: Rue Belliard 99-101
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-mail: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eesc.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pojištění asistenčních služeb a životní pojištění a pojištění invalidity pro členy, delegáty Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), zástupce a odborníky EHSV

Spisové číslo: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Hlavní kód CPV
66512000 Úrazové a nemocenské pojištění
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Uzavření smlouvy s cílem pokrýt pojištění asistenčních služeb a životní / invalidní pojištění. To pojištěným stranám zajistí plné pojistné krytí při výkonu svých povinností ve dnech, kdy se zúčastní jednání či akcí EHSV, včetně veškerých zahrnutých cest. Pojištění se bude vztahovat na: členy EHSV, delegáty Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), jejich zastupující členy a odborníky EHSV.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 023-050156

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/03/2020
Má být:
Datum: 16/03/2020
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 16/03/2020
Má být:
Datum: 23/03/2020
VII.2)Další dodatečné informace: