Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 109786-2020

06/03/2020    S47

Belgium-Brüsszel: Életbiztosítási és rokkantsági biztosítási kötvény az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságának tagjai, megbízottjai és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakértői és helyettesei számára

2020/S 047-109786

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 023-050156)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Postai cím: Rue Belliard 99-101
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-mail: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eesc.europa.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Életbiztosítási és rokkantsági biztosítási kötvény az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságának tagjai, megbízottjai és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakértői és helyettesei számára

Hivatkozási szám: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Fő CPV-kód
66512000 Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés megkötése segítségnyújtási és életbiztosítási/rokkantsági biztosítási kötvény általi fedezetre irányulóan. Ez a biztosított feleknek feladataik teljesítése során teljes biztosítási fedezetet nyújt azokra a napokra, amikor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság értekezletein, illetve rendezvényein vesznek részt, ideértve az utazást is. A biztosítási kötvény az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaira, az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságának megbízottjaira, azok helyetteseire és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakértőire terjed ki.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 023-050156

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok, jelentkezések beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 09/03/2020
Helyesen:
Dátum: 16/03/2020
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 16/03/2020
Helyesen:
Dátum: 23/03/2020
VII.2)További információk: