Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 109786-2020

06/03/2020    S47

Belgia-Bruxelles: Polița de asigurare pentru asistență și viață / invaliditate în beneficiul membrilor, delegaților CCMI, înlocuitorilor și experților CESE

2020/S 047-109786

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 023-050156)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European (CESE)
Adresă: Rue Belliard 99-101
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction A — organes statutaires et conditions de travail des membres. Unité A.3 MEM.
E-mail: assistance-assurance@eesc.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eesc.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Polița de asigurare pentru asistență și viață / invaliditate în beneficiul membrilor, delegaților CCMI, înlocuitorilor și experților CESE

Număr de referinţă: CESE/2020/A.3 MEM/1
II.1.2)Cod CPV principal
66512000 Servicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Încheierea unui contract pentru a beneficia de o poliță de asigurare de asistență și de viață/invaliditate. Aceasta va pune la dispoziția părților asigurate, în cadrul executării sarcinilor acestora, o acoperire completă pentru zilele în care participă la reuniunile sau evenimentele CESE, inclusiv orice deplasare aferentă. Polița de asigurare va acoperi membrii CESE, delegații CCMI, supleanții acestora și experții CESE.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 023-050156

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 09/03/2020
A se citi:
Data: 16/03/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 16/03/2020
A se citi:
Data: 23/03/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: