Lieferungen - 10994-2020

10/01/2020    S7

Slovenija-Ljubljana: Specialni kemični proizvodi

2020/S 007-010994

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Nacionalna identifikacijska številka: 5860199000
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za javna naročila, Tina Bregar
E-naslov: tina.bregar@jhl.si
Telefon: +386 14740858
Telefaks: +386 14740880
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.jhl.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava in obdelava (odstranitev) aktivnega oglja

Referenčna številka dokumenta: VKS-83/19
II.1.2)Glavna koda CPV
24950000 Specialni kemični proizvodi
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je zamenjava nasičenega aktivnega oglja z novim aktivnim ogljem, oddaja nasičenega aktivnega oglja v obdelavo, transportom, dovoljenji za transport in obdelavo nasičenega aktivnega oglja in vsemi ostalimi potrebnimi aktivnosti, ki so potrebne za zamenjavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri čiščenju izcednih vod, deponijskega plina in bioplina na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 sklopa:

Sklop 1: Dobava svežega aktivnega oglja,

Sklop 2: Obdelava/odstranjevanje izrabljenega aktivnega oglja.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 279 150.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Dobava novega aktivnega oglja

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
24954100 Novo aktivno oglje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet sklopa je dobava novega (svežega) aktivnega oglja in vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za dobavo novega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod, procesu čiščenja deponijskega plina in procesu čiščenja bioplina v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

Skupna okvirna količina novega aktivnega oglja z maksimalno pet odstotno (5 %) vlažnostjo, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod na Čistilni napravi Barje znaša ocenjeno 45 000 kg. Skupna okvirna količina novega aktivnega oglja, ki se uporablja za čiščenje deponijskega plina znaša ocenjeno 6 000 kg in aktivnega oglja, ki se uporablja za čiščenje bioplina znaša ocenjeno 16 000 kg.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Obdelava/odstranjevanje nasičenega aktivnega oglja

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90510000 Odstranjevanje in obdelava odpadkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet sklopa je oddaja nasičenega aktivnega oglja v obdelavo, transport, obdelava nasičenega aktivnega oglja in vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za zamenjavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod, procesu čiščenja deponijskega plina in procesu čiščenja bioplina v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

Skupna okvirna količina za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod na Odlagališču Barje, znaša 75 000 kg. Skupna okvirna količina za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja v procesu čiščenja deponijskega plina znaša 6 000 kg, za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja v procesu čiščenja bioplina pa 16 000 kg.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 185-449946
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: VKS-83/19-1
Št. sklopa: 1
Naslov:

Sklop 1: Dobava novega aktivnega oglja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
13/12/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Commerce Trgovina - zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2145499000
Poštni naslov: Mencingerjeva ulica 7
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 237 700.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 237 700.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: VKS-83/19-2
Št. sklopa: 2
Naslov:

Sklop 2: Obdelava/odstranjevanje nasičenega aktivnega oglja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
20/12/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Saubermacher Slovenija storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5432391000
Poštni naslov: Ulica Matije Gubca 2
Kraj: Murska Sobota
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 41 450.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 41 450.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/01/2020