Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 109940-2018

13/03/2018    S50

Magyarország-Vác: Középiskola építése

2018/S 050-109940

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosító szám: AK23081
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Telefon: +36 27814100
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekif-vac.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15418
Postai cím: Fő út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Megyeri Sándor
E-mail: megyeri.sandor@veresegyhaz.hu
Telefon: +36 28588629
Fax: +36 28588646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.veresegyhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.veresegyhaz.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt).

II.1.2)Fő CPV-kód
45214220 Középiskola építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 389 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Veresegyház, Fő út 117-125., hrsz.: 58.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Veresegyház Fő út 117-125 sz. alatti 10 125 m2 Hrsz. 58 telken 15 osztályos Katolikus Gimnázium épül zöldmezős beruházással. A gimnázium 5 128 m2 összes hasznos alapterülettel alagsor földszint első és második emeleti tagozódású oktatási szárnyak és összekötő középső galériás épületrész kialakításával valósul meg. Ez utóbbi tér fesztávolsága 12 m az épületen belüli legnagyobb áthidalással. Az épület alagsorában helyezkedik elegy 250 adagos önkiszolgáló jellegű tálaló melegítő konyha és étkező.

Az épület vb pillérvázas szerkezetű. A pincefalak és a merevítő falak vb falszerkezetek. A kitöltő falak belül 25és 30 cm, kívül 38 cm N+F téglából falazottak. Az új válaszfalak 10 cm válaszfaltéglából készülnek. Az alapozás vasbeton és beton pontalapokkal és cölöp alapokkal készül. Az épület szerkezetileg öt dilatációs egység. Tetőfedés piros, körszelet-vágású kettős cserépfedéssel történik.

A tető gerincmagassága 13,5 m a torony csúcsmagassága 24,8 m. A torony fedése is kettős hódfarkú cserép, hajlásszöge 65 fokot meghaladja.

A második emeleten a vizesblokkok felett, önálló padlástéri lehatárolással és födém kialakítással egy-egy,a két vizesblokkot külön-külön ellátó hővisszanyerő szellőző gép kerül elhelyezésre. Az épület hő ellátása a városi termál hálózatról, valamint 5 db kiegészítő hőtermelővel, földgáztüzelésű zárt égésterű kondenzációs kazánokkal történik.

Az épület külső környezetében egy 740 m2 burkolt rendezvénytér létesül. .Az épület 480+70 fő befogadóképességéhez igazodva 61+2 db parkoló valamint 52 db kerékpártároló kerül kialakításra. A közvilágítást 20 db oszlopon elhelyezett 35 db LED lámpatest biztosítja.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai:

A részajánlattétel lehetősége azért nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése és az azonos, nem tagolható egybefüggő építési terület, továbbá a gazdasági ésszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy vállalkozó esetében hatékonyabban megoldható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállás időtartama (hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap, 1 %/naptári nap megajánlástól a maximális pontszám jár) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2) alkalmasság tekintetében bemutatott M2) a) MV-É, M2) b) MV-ÉG és M2) c) MV-ÉV szakemberek névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összege (hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 221-458423
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Fax: +36 92504188
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://laterex.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 884 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 389 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Közös ajánlattevők képviselőjének neve: HC Építő Kft.

Közös ajánlattevők képviselőjének székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 19.

Közös ajánlattevők képviselőjének adószáma: 13792590-2-43.

Közös ajánlattevő tag neve: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.

Közös ajánlattevő tag székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

Közös ajánlattevő tag adószáma: 12656770-2-09.

2.

Közös ajánlattevők képviselőjének neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Közös ajánlattevők képviselőjének székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz. 1.

Közös ajánlattevők képviselőjének adószáma: 10738885-2-20.

Közös ajánlattevő tag neve: LATEREX Építő Zrt.

Közös ajánlattevő tag székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.

Közös ajánlattevő tag adószáma: 25098367-2-43.

A közbeszerzés alvállalkozásba adandó részei:

— tervezési munkák részfeladatai,

— mélyépítési munkák részfeladatai,

— szerkezetépítési munkák részfeladatai,

— építőmesteri munkák részfeladatai,

— épületgépészeti munkák részfeladatai,

— épületvillamossági munkák részfeladatai,

— szakipari munkák részfeladatai,

— kertépítészeti munkák részfeladatai,

— útépítési munkák részfeladatai,

— egyéb munkanemek részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2018