Services - 110037-2017

24/03/2017    S59    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kielce: Engineering design services

2017/S 059-110037

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Poland
Contact person: Justyna Kubikowska
Telephone: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Fax: +48 413402830
NUTS code: PL331

Internet address(es):

Main address: www.mzd.kielce.pl

I.5)Main activity
Other activity: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce.

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL331
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/05/2017
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2017