Tjenesteydelser - 110281-2019

08/03/2019    S48    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Middelfart: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2019/S 048-110281

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Middelfart Kommune
29189684
Nytorv 9
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
Telefon: +45 88885032
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b252adc7-5076-462c-9f1a-d01a8f272499/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b252adc7-5076-462c-9f1a-d01a8f272499/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b252adc7-5076-462c-9f1a-d01a8f272499/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b252adc7-5076-462c-9f1a-d01a8f272499/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kørsel af visiterede borgere for Middelfart Kommune

Sagsnr.: 2018-018149
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af kørsel af visiterede borger som skal køres til og fra læge/speciallæge, til og fra skoler, til og fra dagcenter, til og fra genoptræning, eller til og fra aktivitetssteder under handicap- og psykiatriforvaltningen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 29 680 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der kan afgives kombinationsbud på delaftale 3 - kørsel til dagcenter og delaftale 4 - kørsel til genoptræning/vedligeholdende træning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til læge, speciallæge og afprøvning af hjælpemidler

Delkontraktnr.: delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel til læge, speciallæge og afprøvning af hjælpemidler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til Skrillingeskolen, øvrigeskoler i Middelfart, STU og kørsler for BUF i forbindelse med SFO/aflastning (primært for Skrillingeskolen)

Delkontraktnr.: delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel til Skrillingeskolen, øvrigeskoler i Middelfart, STU og kørsler for BUF i forbindelse med SFO/aflastning (primært for Skrillingeskolen).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til dagcenter

Delkontraktnr.: delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel til dagcenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 640 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til genoptræning/vedligeholdende træning og specialiseret genoptræning (på sygehuse)

Delkontraktnr.: delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel til genoptræning/vedligeholdende træning og specialiseret genoptræning (på sygehuse).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 320 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til Vestbo, Perrone og ad hoc kørsel for Handicap- og psykiatriforvaltningen (HAPS)

Delkontraktnr.: delaftale 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel til Vestbo, Perrone og ad hoc kørsel for Handicap- og psykiatriforvaltningen (HAPS).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 320 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Særlig autorisation er nødvendig: Tilbudsgiver skal have tilladelse til personbefordring.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 11:11
Sted:

Middelfart

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Genudbud om ca. 4 år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019