Połączone kontrakty - 110443-2017

TITytułPolska-Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu110443-2017
PDData publikacji24/03/2017
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćLUBLIN
AUNazwa instytucjiUniwersytet Medyczny w Lublinie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2017
NCZamówienie3 - Połączone kontrakty
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
30200000 - Urządzenia komputerowe
30236000 - Różny sprzęt komputerowy
32321200 - Urządzenia audiowizualne
32322000 - Urządzenia multimedialne
32424000 - Infrastruktura sieciowa
33100000 - Urządzenia medyczne
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 - Meble medyczne
33192500 - Probówki
33696300 - Odczynniki chemiczne
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
34152000 - Symulatory szkoleniowe
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437110 - Końcówki pipet
38652100 - Projektory
39130000 - Meble biurowe
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
30200000 - Urządzenia komputerowe
30236000 - Różny sprzęt komputerowy
32321200 - Urządzenia audiowizualne
32322000 - Urządzenia multimedialne
32424000 - Infrastruktura sieciowa
33100000 - Urządzenia medyczne
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 - Meble medyczne
33192500 - Probówki
33696300 - Odczynniki chemiczne
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
34152000 - Symulatory szkoleniowe
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437110 - Końcówki pipet
38652100 - Projektory
39130000 - Meble biurowe
RCKod NUTSPL314
IAAdres internetowy (URL)www.umlub.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE