The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Supplies - 110548-2018

13/03/2018    S50    Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Milicz: Fuels

2018/S 050-110548

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 023-048002)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Postal address: Sułów ul. Kolejowa 2
Town: Milicz
NUTS code: PL51
Postal code: 56-300
Country: Poland
Contact person: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713847110
Fax: +48 713847110

Internet address(es):

Main address: http://www.stawymilickie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw

Reference number: PN-1 /2018
II.1.2)Main CPV code
09100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 023-048002

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: I i II
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 12/03/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/03/2018
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Lot No: I i II
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 12/03/2018
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/03/2018
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: