Supplies - 110548-2018

13/03/2018    S50

Poland-Milicz: Fuels

2018/S 050-110548

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 023-048002)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Postal address: Sułów ul. Kolejowa 2
Town: Milicz
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 56-300
Country: Poland
Contact person: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713847110
Fax: +48 713847110
Internet address(es):
Main address: http://www.stawymilickie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw

Reference number: PN-1 /2018
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 023-048002

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: I i II
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 12/03/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/03/2018
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Lot No: I i II
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 12/03/2018
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/03/2018
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: