Szolgáltatások - 110590-2023

Submission deadline has been amended by:  143959-2023
22/02/2023    S38

Magyarország-Kiskőrös: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2023/S 038-110590

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15724784203
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Telefon: +36 203986762
Fax: +36 203986762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kiskoros.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100922023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100922023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Rónaszéki Fürdő - előkészítési szakasz"

Hivatkozási szám: EKR000100922023
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Rónaszéki Fürdő - előkészítési szakasz" - A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő és környezetének hosszú távú koncepció tervének; építési, előzetes vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének és kiviteli terv szintű tervének elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_6200_Kiskőrös_Erdőtelki_út_17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás tárgya a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő és környezetének (továbbiakban: fürdő) hosszú távú koncepció tervének elkészítése, majd azon belül a fürdő építési, előzetes környezetvédelmi vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének, majd kiviteli terv szintű tervének elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése. A tervezési feladat különösen az alábbi szakterületekre terjed ki: Építészeti tervezési ("É"); tartószerkezeti tervezés ("T"); gépészeti tervezési ("G"); építményvillamossági tervezés ("V") és vízgazdálkodási építmények tervezés, területi vízgazdálkodás építmények tervezés részszakterület ("VZ-TER").

A Kiskörösi Rónaszéki Gyógyfürdő és környezetének tervezett főbb paraméterei, funkciói:

- megvalósítás helyszíne: 2723, 2724, 2712/12 (meghatározott területrész) 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2725/5,2725/6, 0559;

- összes tervezett szintfelület maximális mennyisége 6 000 - 7 000 m2;

- összes tervezett vízfelület maximális mennyisége 1 500 - 2 000 m2;

- recepció és előtér;

- öltözők és vizes blokkok;

- 3 generációs fedett fürdő az alábbi funkciókkal: gyógyászat, uszoda, wellness;

- 3 generációs fedett fürdő az alábbi medencetípusokkal: gyógytornamedence, gyógymedence, úszómedence, tanmedence, élménymedence, melegvizes medence, csúszdamedence, gyerekmedence, merülő medence. Legalább egy medence kiúszóval és kültéri résszel is rendelkezik.

- Uszoda részleg minimális funkciói: vízilabda lebonyolítására is alkalmas úszómedence, mérete 25,00 × 33,33 m, mellette tanmedence és lelátó, mely alatt technikai helyiségek, valamint sportöltöző és csoportos öltöző kerül kialakításra

- Vizes gyógyászati részleg minimális gyógyászati funkciók: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás.

- Igény szerint gyógyászati részleg reumatológiai rendelővel, fizioterápiás teremmel, masszázs szobával, egyéni gyógytorna szobával.

- Wellness részleg minimális funkciói: sókamra, infraszauna, fényterápia, aromaterápia, finnszauna, bioszauna, tepidárium, masszázsszoba és egyéb kezelők.

- beltéri csúszdák;

- pihenőfelületek;

- gyermek játszóház;

- büfé beltéri és kültéri teraszos fogyasztótérrel;

- iroda és személyzeti szociális blokk;

- épület üzemeltetési helyiségei;

- parkolók;

- megközelítési és szállítási utak;

- tereprendezés és zöldfelület rendezés, parkosítás, utcabútorok stb.;

- üzemeltetéshez szükséges eszközök meghatározása.

A tervezendő fürdőnek a rendelkezésre álló termálvizet az alábbiak szerint kell hasznosítani: A fürdő hőigényét az elérhető legmagasabb mértékben a rendelkezésre álló termálvíz alkalmazásával kell kielégíteni; az energetikai koncepciót a termálvízre kell alapoznia tervezőnek.

A tervezett fürdő vízigényeit saját vízbázisra alapozottan kell kielégíteni. Nyertes ajánlattevő feladata a vízbázisokhoz kapcsolódó meglévő infrastruktúra felmérése és a tervezett fürdő létesítmény fenntartásához szükséges műtárgyak vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a fürdő elfolyóvizeit pihentető és ülepítő rekreációs célzatú tó vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése [vízgazdálkodási építmények tervezés, területi vízgazdálkodás építmények tervezés részszakterület ("VZ-TER")], mely feladatot Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás kiemelten fontos munkarészének tekinti (alapvető, kritikus fontosságú feladatnak), ezért előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerint ezen tervezési munkát az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike köteles elvégezni (azaz alvállalkozói részvétel ezen tervezési feladatnál nem megengedett).

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá árazott tervezői költségbecslés készítése, valamint a tervdokumentációk alapján lefolytatandó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban a terveket érintő műszaki-szakmai kérdések megválaszolása a szükséges határidőre, valamint jogos ajánlattevői igény, észrevétel esetén a tervek szükséges módosítása is (feltárt hiba kijavítása, szükséges kiegészítés megtétele, stb.), a közbeszerzési eljárásban, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértői feladatok ellátása Bíráló Bizottsági tagként.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § szerinti adatok/információk részeként kiadott "Tervezési Program - Műszaki Dokumentáció"-ban kerültek kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt teljesítési határidő (legjobb 300 naptári nap, legkedvezőtlenebb 365 naptári nap). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.1.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.2.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M.2.3.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Az M.2.4.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "2. Vállalt teljesítési határidő (legjobb 300 naptári nap, legkedvezőtlenebb 365 naptári nap)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt értékeli. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje a 365 naptári nap, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 365 naptári nap, melynél kedvezőtlenebb (azaz hosszabb) az adott ajánlati elem nem lehet.

2. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "3. Az M.2.1.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.1.) pont szerinti szakember, építész tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.

3. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "4. Az M.2.2.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.2.) pont szerinti szakember, tartószerkezeti tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.

4. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "5. Az M.2.3.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 7 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.3.) pont szerinti szakember, épületgépész tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.

5. A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó, 3., 4., 5. értékelési szempontoknál a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 7 db projekt, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A legkedvezőtlenebb megajánlás 0 projekt, melyre ajánlattevő 0 pontot kap.

6. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: "Az M.2.4.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (igen/nem)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.4.) pont szerinti szakember vízgazdálkodási

építmény tervezőként részt vett-e már olyan projektben, melynek tárgya fürdő elfolyóvizeit pihentető és ülepítő rekreációs célzatú tó vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése volt. Az értékelés során az IGEN megajánlás 10 pontot ér, a NEM megajánlás 0 pontot ér, Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza.

7. A II.2.7) ponthoz: A teljesítési határidő/a szerződés időtartama 365 naptári nap, azaz a II.2.7) pontban feltüntetettek alatt naptári napot, 365 naptári napot kell érteni. A teljesítési határidő értékelési szempont.

8. A 3. - 6. számú minőségi értékelési részszempontnál - a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont szerint - a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata került értékelésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. szerint az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra: Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló cégszerűen aláírt nyilatkozata az országos szakmai kamara szerinti nyilvántartási számáról. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. szerint történik az alkalmasság igazolása.

Ajánlatkérő felhívja érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, mely szerint ezen alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot (azaz a kivitelezési munkálatok elvégzését), amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Kizáró okok:

Az eljárásban Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti,

kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Folyamatban lévő

változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtását kéri Ajánlatérő (Kr. 13. §).

Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosairól, valamint ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.

Az előírt kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 7. § alapján történik.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. szerint igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:

G.1.) Ajánlattevő köteles benyújtani a megelőző három (3), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]. Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

G.2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. a) pontja szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

- az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik;

- számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat ("sorbaállítás") érti. Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.

G.3.) Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet köteles benyújtani az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását (biztosítási kötvényét) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 275 000 000,- HUF értéket. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás megküldését közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimum-követelménynek.

G.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján (megszűnt is) 30 napot meghaladó sorbaállítás volt az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban.

G.3.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke (kártérítési limit) legalább 50 millió Ft./káresemény és legalább 240 millió Ft./év.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:

M.1.) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb tervezés tárgyú referenciamunkákat a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában és (3a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), a szerződés tárgyának rövid leírását (olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek valómegfelelés egyértelműen megállapítható), a teljesítés idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), a tervezés tárgyának helyét/címét (hrsz. feltüntetésével), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.1.2.) pont szerinti referenciakövetelménynél további kötelező tartalmi elem az érvényes építési engedély dátuma, az azt kiadó szervezet/hatóság neve.

M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze. Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M.2. alpont szerinti vonatkozó jogosultsággal, abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát nem szükséges benyújtani, elegendő a szakember kamarai nyilvántartási számáról, jogosultságának első megszerzéséről és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről az ajánlatban nyilatkozni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, használt vizek keveredését és pihentetését szolgáló rekreációs célzatú pihenő tó tervezésére vonatkozó referenciával.

M.1.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, termálvizet is hasznosító, legalább 4500 m2 szintfelületű és legalább 1100 m2 vízfelületű uszoda és/vagy fürdőépület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával.

M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi

SZAKEMBEREKKEL:

- M.2.1.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É építész tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).

- M.2.2.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T tartószerkezeti tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).

- M.2.3.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G Épületgépész tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).

- M.2.4.) Legalább 1 fő olyan tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A II.2.4) pontban előírtakra tekintettel ezen alkalmassági feltétel igazolásánál ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.

A szakemberek közötti átfedés megengedett, azonban a tervezési feladat összetettségére, több szakágra kiterjedő természetére és a rövid projekt-határidőre (és teljesítési határidőre) tekintettel a szakemberek közötti átfedést csak az alábbi korlátozással engedi meg Ajánlatkérő: Az előírt alkalmassági követelményeket (4 szakember) minimum 3 különböző szakemberrel teljesítheti ajánlattevő, azaz 1 szakember maximum 2 pozícióra (2 alkalmassági követelmény igazolására) ajánlható meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő legfeljebb a tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére jogosult, a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Fizetési feltételek, számlázási ütemezés: Nyertes ajánlattevő 20 % előleg igénybevételére jogosult, valamint 4 db részszámlát (előleg igénybevételével további 1 db előlegszámlát) és 1 db végszámlát jogosult benyújtani a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, ajánlatkérő kötbérre (késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási) jogosult a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Kötelező jótállási idő: 36 hónap.

Irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés. A számláknak meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Tárgyi eljárás fedezetét biztosító Támogatói Okirat (TO) 2022.03.30. napján lépett hatályba, ezt követően kezdhette meg Ajánlatkérő a tervezési program (TP) elkészítését . Ajánlatkérő a TP elkészülte, valamint a Közreműködő Szervezet és a Képviselő-testület jóváhagyása után indíthatta csak meg közbeszerzési eljárását. A TO 7.2. pontjában rögzített mérföldkő szerint 2023.12.31. napjáig az engedélyezési és kiviteli terveknek el kell készülniük, valamint az építési és vízjogi engedélyeket meg kell szerezni (azaz a tervezési szerződést teljesíteni kell), mely a megelőző közbeszerzési eljárás eredménytelensége okán nem tartható, módosítást igényel, azonban a módosítás lehetősége korlátozott. Tekintettel a szerződés teljesítési határidejére (365 naptári nap) és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére; Ajánlatkérőnek kivételesen sürgősen kell jelen eljárását lefolytatnia, mert a tervezési szerződést mihamarabb meg kell kötnie ahhoz, hogy a TO szerinti mérföldkőt módosíthassa.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/03/2023
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/03/2023
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatot követően megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt az alábbiak okán: - A tervezési szolgáltatás műszaki egységet képez, ezért részfeladatokra történő felosztása sem munkaszervezési, sem hatékonysági szempontból nem előnyös Ajánlatkérő számára. - A tervezési munkák egymással szükségszerűen összefüggő munkákból állnak (a teljesítések egymásra épülnek), céljuk szerint összefüggnek, így a beszerzés funkcionális egységet alkot. - A részajánlattétel biztosítása, az egyes részekre történő külön szerződések létrejötte a beszerzés tárgyának sajátosságai miatt a megvalósítást, a szavatossági, jótállási (tervfelelősségi) igények érvényesítését veszélyeztetné.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.

4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert Márton (01049).

6. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napot ért ajánlatkérő.

7. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 500 000,- Ft. (azaz négymillió-ötszázezer forint). Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) és igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Igazolás: Átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, garancialevél garanciaszerződés, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat. A vonatkozó dokumentumot az ajánlat részeként csatolni szükséges.

Pénzösszeg befizetése estén a befizetés Ajánlatkérő K & H Banknál vezetett 10400621-00033593-00000005 számlaszámára történhet.

8. Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

9. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

10. Ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be, melynek tartalma: 1. Használtvizek elhelyezésének koncepciója. 2. Posztfosszilis építési módnak való megfelelőség biztosításának koncepciója. A szakmai ajánlattal szemben támasztott részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szakmai ajánlatot Ajánlatkérő az az ajánlatok szakmai megalapozottságának biztosítása miatt kéri be. A szakmai ajánlat nem képezi az értékelés tárgyát.

11. A Kbt. 27/A. § értelmében ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2023