Usluge - 110665-2019

TINazivHrvatska-Umag: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
NDBroj dokumenta110665-2019
PDDatum objave08/03/2019
OJBroj izdanja48
TWMjestoUMAG
AUNaziv naručiteljaGrad Umag-Umago (84097228497)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaUsluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAEU Institution-
DSDokument je poslan05/03/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
RCNUTS kodHR036
IAInternetska adresa (URL)www.umag.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU