Bunuri - 110727-2017

24/03/2017    S59    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Galati: Antineoplazice

2017/S 059-110727

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei”
Str. Brailei nr. 177
În atenția: medic primar dr. Debita Mihaela, Tanase Adriana-birou achizitii
800578 Galati
România
Telefon: +40 0236317232
E-mail: achizitii@spitalulurgentagalati.ro
Fax: +40 0236317232

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.spitalulurgentagalati.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare – Program national oncologie.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Str. Brailei nr. 177.

Cod NUTS RO224

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitie publica de medicamente pentru programul national de oncologie.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 597 262,25 și 39 400 586,64 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
27.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se va solicita garantie de participare.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Antineoplazice
1)Descriere succintă:
Achizitie publica medicamente pentru programul national de oncologie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu:
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 597 262,25 și 39 400 586,64 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 27.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apodolor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 123456789
E-mail: presa.fp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 123456789

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Str. Libertatii nr. 12
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 123456789
Fax: +40 123456789

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si a Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 123456789
Fax: +40 123456789
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.3.2017