Servicii - 110892-2017

Acest anunț a fost anulat de: 119204-2017
24/03/2017    S59    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Targu Frumos: Servicii de catering pentru şcoli

2017/S 059-110892

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Liceul Tehnologic Special „Trinitas”
Str. Petru Rares nr. 35
În atenția: Daniela Mocanu
705300 Targu Frumos
România
Telefon: +40 232720774
E-mail: scoalatrinitas@yahoo.com
Fax: +40 232720774

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Educație
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de catering pentru Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Targu Frumos.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Targu Frumos, str. Petru Rares nr. 35.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Serviciilor de catering, respectiv pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a hranei pentru 200 elevi, de la data de 1.4.2017 pana la 31.12.2017.
Cost estimat fără TVA: 608 160 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

55524000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
31.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:

Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le cuprinda oferta sunt prevazute în documentatia de atribuire (caietul de sarcini, formulare si clauze contractuale), publicata pe site-ul autoritatii contractuale – www.liceultrinitas.ro

Daca din motive tehnice pe site-ul mentionat informatiile privind achizitia publica nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obtinute în urma unei solicitari adresate direct achizitorului: Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Târgu Frumos, str. Petru Rares nr. 35, telefon/fax: 0232/720774, adresa de e-mail scoalatrinitas@yahoo.com

Informatii suplmentare: pentru eventuale clarificari privind prezenta achizitie, operatorii economici pot contacta Achizitorul prin doamna ec. Mocanu Daniela, telefon: 0232/720774.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199683
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040541 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089605
E-mail: relatii.public@mmediu.ro
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.3.2017