Dodávky - 111004-2020

06/03/2020    S47

Česko-Praha: Policejní vybavení

2020/S 047-111004

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 044-103570)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Poštovní schránka 160
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 160 41
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šlemer
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Tel.: +420 974835653

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mvcr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na dodávky paralyzérů a příslušenství pro období 2020 - 2021

II.1.2)Hlavní kód CPV
35200000 Policejní vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem VZ jsou dodávky paralyzérů a příslušenství v celkovém objemu 9 035 ks pro období 2020 - 2021

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 044-103570

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Namísto:
Datum: 29/05/2020
Místní čas: 08:15
Má být:
Datum: 14/04/2020
Místní čas: 08:15
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 29/05/2020
Místní čas: 08:15
Má být:
Datum: 14/04/2020
Místní čas: 08:15
VII.2)Další dodatečné informace: