Tjenesteydelser - 111096-2020

06/03/2020    S47    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ølstykke: Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg

2020/S 047-111096

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596260

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125316801.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring - EU-udbud af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele

Sagsnr.: 19/21891
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50413200 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Invitation til markedsdialog i forbindelse med EU-Udbud af udførelse af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele.

Egedal Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder i at deltage i et dialogmøde forinden offentliggørelsen af udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31625200 Brandalarmsystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Egedal Kommune ønsker at invitere op til 3 virksomheder til markedsdialog.

Markedsdialogen vil være individuelt afholdte møder af 30 minutters varighed den 18. marts 2020 mellem kl. 09.00 og 11.00 afholdt på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Det er også muligt at fremsende et skriftligt høringssvar til materialet til udbud@egekom.dk Fristen for skriftligt høringssvar er 18. marts 2020.

Da Egedal Kommune forventer at udbyde opgaven med tildelingskriteriet "Laveste pris" i offentligt udbud, bedes markedet være særlig opmærksomme på følgende punkter:

- Er der fordyrende krav i materialet, som I vurderer er unødvendige?

- Er der uhensigtsmæssige mindstekrav i materialet?

- Er der andre uhensigtsmæssigheder i materialet, der efter jeres vurdering burde ændres, da det kan medføre utilsigtede problematikker?

Tilmelding til markedsdialog

Hvis I er interesserede i at deltage i et dialogmøde, bedes I sende en besked herom til udbud@egekom.dk eller via Mercell, senest:

Fredag den 14. marts 2020, kl. 12.00.

Hvis mere end 3 virksomheder ønsker at deltage i markedsdialogen, vil Egedal Kommune udvælge 3 virksomheder, således at de deltagende virksomheder repræsenterer et bredt udsnit af markedet.

Efter udløbet af markedsdialogen vil eventuelle ændringer på baggrund af markedsdialogen blive indarbejdet i udbudsmaterialet. Herefter vil det justerede materiale blive sendt i udbud.

Høringsmateriale

Høringsmaterialet er dele af det foreløbige udbudsmateriale for opgaven. Egedal Kommune forpligter sig ikke til at udbyde opgaven i overensstemmelse med høringsmaterialet. Høringsmaterialet skal udelukkende anses som værende et oplæg til dialog med markedet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette er en høring af dele af det foreløbige udbudsmateriale i forbindelse med et fremtidigt udbud. Der henvises til de filer, som er uploadet herunder introduktionsbrevet til høringsmaterialet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2020