The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 111123-2022

02/03/2022    S43

Poland-Sokółka: Medical equipments

2022/S 043-111123

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
National registration number: PL
Postal address: ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Town: Sokółka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 16-100
Country: Poland
Contact person: Dowgiert Andrzej
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Telephone: +48 0857220464
Fax: +48 0857220464
Internet address(es):
Main address: www.szpitalsokolka.pl
Address of the buyer profile: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl/app/login
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne

Reference number: Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Postępowanie prowadzone na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 178 630.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do normoterapii - 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne - 5kpl

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji w zakresie dopuszczonym do oceny 24 do 48 miesięcy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2A

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33940000 Cadaver transport and storage equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4)Description of the procurement:

Mankiety - 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzj - 1kpl; 8kpl; 4kpl

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji w zakresie dopuszczonym do oceny 24 do 48 miesięcy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3A

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33186000 Extracorporeal circulatory unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4)Description of the procurement:

Ogrzewacz krwi i płynów - 33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów - 1kpl

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji w zakresie dopuszczonym do oceny 24 do 48 miesięcy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4A

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator kliniczny - 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa - 1kpl

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji w zakresie dopuszczonym do oceny 24 do 48 miesięcy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5A

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4)Description of the procurement:

System ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG - 33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski - 1kpl

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin gwarancji w zakresie dopuszczonym do oceny 24 do 48 miesięcy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

II.2.14)Additional information

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 6 unieważnia postępowanie dla części 5A: uznając że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą która uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655682
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1A
Title:

Urządzenie do normoterapii - 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne - 5kpl

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Medicavera Sp. z o.o Dahlhausen® Group
Postal address: Majowa 2
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 71-374
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 42 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 45 306.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2A
Title:

Mankiety - 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzj - 1kpl; 8kpl; 4kpl

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Medicavera Sp. z o.o Dahlhausen® Group
Postal address: Majowa 2
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 71-374
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 680.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 774.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3A
Title:

Ogrzewacz krwi i płynów - 33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów - 1kpl

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Medicavera Sp. z o.o Dahlhausen® Group
Postal address: Majowa 2
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 71-374
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 800.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4A
Title:

Respirator kliniczny - 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa - 1kpl

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekomark Sp. z o.o, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa
Postal address: ul. Boguckiego 1A
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-508
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 113 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 122 040.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 6 unieważnia postępowanie dla części 5A: uznając że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą która uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019r r. Prawo zamówień publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/02/2022