Teenused - 111271-2017

25/03/2017    S60    Euroopa Kontrollikoda - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Meediaseireteenused

2017/S 060-111271

Hanketeade

Teenused

Legal Basis:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Kontaktisik: ECA Procurement Service
Telefon: +352 4398-47611
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46667
NUTS kood: LU

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Kontaktisik: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
NUTS kood: LU

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Meediaseireteenused

Viitenumber: AO 611.
II.1.2)CPV põhikood
92400000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle pakkumiskutse eesmärk on hankida meediaseire ja meediaaruandluse teenuseid kontrollikojaga seotud meediakajastuse kontekstis. Töövõtja peab seirama riiklikku/piirkondlikku trükiajakirjandust, veebipõhist meediat (internet) ning sotsiaalmeediat eesmärgiga esitada õigel ajal ajakohane kokkuvõtlik pressiülevaade iga päev ilmuvast teabest selle kohta, kuidas kontrollikojale (sh kontrollikoja presidendile ja liikmetele) ja Euroopa Liidule olulisi teemasid meedias kajastatakse, ning esitada kord kvartalis kvalitatiivne ja kvantitatiivne pressianalüüs.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 280 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Töövõtja peab kogu aasta vältel jälgima iga päev veebipõhist ja sotsiaalmeediat, ELi tasandi blogisid ELi 28 liikmesriigis, samuti asjakohast ingliskeelset veebipõhist meediat, et esitada terviklikke igapäevaseid pressiülevaateid ja kasulikke kord kvartalis esitatavaid pressianalüüsi aruandeid. Kontrollikoda saab nõuda ka prinditud levitamist ja teavitusi tasupõhiste asjakohaste artiklite kohta. Kontrollikoda võib lisatasu eest nõuda ka ringhäälingumeedia seiret.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: igapäevase pressiülevaate näidise terviklikkus, kvaliteet ja loetavus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: veebipõhise platvormi/portaali (sh näidisjuurdepääsu) kirjelduse terviklikkus ja visualiseerimise kvaliteet / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: vastavus kontrollikoja nõuetele ja igapäevase pressiülevaate sisu imporditavus pakkuja platvormilt/portaalist / Osakaal: 15
Kvaliteedikriteerium - Nimi: meediaanalüüsi aruande näidise terviklikkus ja kvaliteet / Osakaal: 15
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud masintõlke kvaliteet / Osakaal: 10
Hind - Osakaal: 40
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 280 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

lepingut võib uuendada kuni 3 korda, iga kord 12 kuuks. Lepingut ei hakata täitma enne lepingu allkirjastamist. Lepingut on võimalik uuendada vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Euroopa Liidu üldeelarve.
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujad peavad olema õiguslikult suutelised täitma lepingut, mille kohta nad taotluse esitavad. Pakkujate õigussuutlikkust hinnatakse dokumentide põhjal, mille nad peavad esitama.

Pakkujad peavad olema registreeritud kutse- või äriregistris pakkuja asukohariigi õigusaktides sätestatud tingimustel.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujatel peab olema piisav majandus- ja finantssuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt selle maksumust ja ulatust arvesse võttes.

Võimalikud miinimumnõuded:

kontrollikoda nõuab, et pakkujate selles pakkumiskutses sätestatud teenuste keskmine erikäive mõlema 2 lõpetatud raamatupidamisaruandega majandusaasta kohta peab olema vähemalt 140 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujatel peab olema piisav tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt selle maksumust ja ulatust arvesse võttes.

Tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust hinnatakse pakkuja eksperditeadmiste põhjal, mis on seotud nõutud teenustega.

Võimalikud miinimumnõuded:

kõnealuse pakkumiskutse sisuks oleva lepingu puhul nõuab kontrollikoda pakkujatelt järgmist minimaalset tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust:

— pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul viinud ellu vähemalt 3 projekti, mis sisaldasid kõnealuse lepinguga samalaadse meediaseire ja aruandluse osutamist (hõlmates veebipõhist, trükitud ja sotsiaalmeediat enamikes ELi ametlikes keeltes) rahvusvahelistele organisatsioonidele või Euroopa tasandil tegutsevatele ettevõtjatele;

— projekti elluviimise eest vastutaval projektijuhil peab olema vähemalt 3 aastat kutsealaseid kogemusi selle menetlusega hõlmatud teenuste valdkonnas, samuti hea inglise keele oskus;

— pakkuja peab seirama meediat kõikides lepinguga hõlmatud keeltes.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 15/05/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Pakkumus peab olema jõus kuni: 15/11/2017
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 22/05/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumise avamisest osa võtta soovivad pakkujad või nende esindajad peavad teavitama sellest Euroopa Kontrollikoda kirja teel (faks: (+352) 4398-46667, e-post: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 21.5.2017 (12:00) ning peavad esitama pakkumist esitava ettevõtja volituse. Osaleda võib ainult 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Euroopa Ombudsman
Strasbourg
67001
Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313

Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Euroopa Kontrollikoda, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Telefon: +352 4398-47611
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46955

Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/03/2017