Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 111276-2017

Visa förkortad version

25/03/2017    S60

Nederländerna-Petten: Direkt tjänstekontrakt för utformning på detaljerad nivå av den grekiska elmarknaden: marknadskoder, IT-funktionell utformning och marknadsstyrka – 3 delar

2017/S 060-111276

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 8.3.2017, 2017/S 047-085564)

Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.3 — Energy Security, Distribution and Markets, PO Box 2, 1755 LE Petten, NEDERLÄNDERNA. Kontaktpunkt: Belgin Yatikci. E-post: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.7) Anbudsöppning:

11.4.2017 (10:00), lokal tid.

[...]

Skall det stå 

IV.2.7) Anbudsöppning:

18.4.2017 (10:00), lokal tid.

[...]