Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 111277-2017

25/03/2017    S60    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Študija o glavnih dogodkih v poštnem sektorju (2013–2016)

2017/S 060-111277

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market
Poštni naslov: avenue des Nerviens 105
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Hubert Gambs, Director GROW E
E-naslov: GROW-E2@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2253
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2253
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o glavnih dogodkih v poštnem sektorju (2013–2016).

Referenčna številka dokumenta: 621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
II.1.2)Glavna koda CPV
79411000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Študija bo pomemben del obveznosti Komisije glede spremljanja trga poštnih storitev in natančne ocene uspešnosti in učinkovitosti regulativnega okvira. Študija bo zlasti predstavila objektivne elemente in dokaze za oceno trenutne in prihodnje ustreznosti obstoječega pravnega okvira EU (tj. Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.12.1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (direktiva o poštnih storitvah, v nadaljnjem besedilu PSD)) v EU in državah članicah EGP ter omogočila celovito oceno poštnega sektorja. Ugotovitve bodo uporabljene kot ključni vložek v okviru obveznosti iz člena 23 PSD glede predložitve poročila o uporabi PSD Evropskemu parlamentu in Svetu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Študija bo zagotovila oceno, ki bo temeljila na dokazih, o (1) ključnih spremembah v sektorju dostave pisemskih pošiljk in paketov na območju EU, vključno z razvojem elektronskega poslovanja in vlogo novih tehnologij in poslovnih modelov ter njihovih učinkov na konkurenco in zaposlovanje, ter (2) vplivu vse večje digitalizacije, upada količine pisemskih pošiljk in spreminjajočih se potreb uporabnikov na trajnost obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev in posledicah za sedanji pravni okvir (PSD).

Ponudba mora biti v skladu z veljavnimi obveznostmi okoljske, socialne in delovne zakonodaje Unije, nacionalno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali mednarodnimi okoljskimi, socialnimi in delovnimi konvencijami iz Priloge X k Direktivi 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji, kakor so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/05/2017
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/05/2017
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, avenue des Nerviens 105 (meeting room 02/080), 1049 Brussels, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Za to naročilo je možna samo elektronska oddaja preko e-oddaje.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/03/2017